Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

INWENTARYZACJA od A do Z – 8 godzinny warsztat inwentaryzacyjny

5 lipca_08:00 - 15:00

539zł

Termin: 05. lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  539 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Ustawa o rachunkowości zawiera w rozdziale 3 regulacje dotyczące inwentaryzacji. Ustawa ta określa generalne zasady dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości inwentaryzacji jednak nie zawiera żadnych przepisów regulujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego też każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna opracować i posiadać własne wewnętrzne uregulowania w tym zakresie, dostosowane do potrzeb i specyfiki jednostki.

 Szkolenie może zostać wykorzystane jako szkolenie przedinwentaryzacyjne.

Cele i korzyści ze szkolenia

 1. Poznanie zasad inwentaryzacji
 2. Poznanie struktury organizacyjnej inwentaryzacji oraz obowiązków poszczególnych jej organów
 3. Poznanie typów inwentaryzacji
 4. Zapoznanie się z uwarunkowaniami związanymi z zastosowaniem poszczególnych typów inwentaryzacji
 5. Poznanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwentaryzacji
 6. Poznanie dokumentów inwentaryzacyjnych
 7. Zapoznanie się z narzędziami wspomagającymi inwentaryzację
 8. Zapoznanie się z odpowiedzialnością materialną pracowników
 9. Zapoznanie się z zasadami inwentaryzacji środków trwałych i zapasów
 10. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych

Metodyka szkolenia

Metoda szkolenia podąża za ideą rozwoju kompetencji i wiedzy na poziomie zawansowanym, gwarantującym uczestnikom szkolenia możliwość podejmowania twórczych i efektywnych działań z zakresie inwentaryzacji.

Niezbędna do tego wiedza przekazywana jest w formie warsztatu z elementami dyskusji kierowanej a jej najważniejsze zagadnienia wspierane przez prezentację multimedialną.

Na szkolenie zapraszamy:

  Menedżerów przedsiębiorstw
  Księgowych
  Kupców
  Magazynierów
  Przewodniczących komisji inwentaryzacyjnych
  Kierowników grup spisowych
  Osoby odpowiedzialne za inwentaryzację
  Właścicieli przedsiębiorstw

Ustawa o rachunkowości zawiera w rozdziale 3 regulacje dotyczące inwentaryzacji. Ustawa ta określa generalne zasady dotyczące terminów, metod oraz częstotliwości inwentaryzacji jednak nie zawiera żadnych przepisów regulujących techniki przeprowadzania inwentaryzacji. Dlatego też każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna opracować i posiadać własne wewnętrzne uregulowania w tym zakresie, dostosowane do potrzeb i specyfiki jednostki.

 Szkolenie może zostać wykorzystane jako szkolenie przedinwentaryzacyjne.

Program szkolenia

Istota i cel inwentaryzacji

 • Znaczenie inwentaryzacji dla przedsiębiorstwa, efekty jej przeprowadzania i skutki zaniechania
 • Tryb inwentaryzacji
 • Skutki inwentaryzacji
 • Ramowy przebieg inwentaryzacji
 • Instrukcja inwentaryzacyjna
 • Powiązanie instrukcji inwentaryzacyjnej z innymi dokumentami przedsiębiorstwa

Rodzaje inwentaryzacji

 • Organizacja inwentaryzacji
 • Metody przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja okresowa
 • Inwentaryzacja jednorazowa (doraźna, okolicznościowa, zdawczo – odbiorcza, nadzwyczajna)
 • Ciągła

Sposób przeprowadzania inwentaryzacji

 • Przygotowanie inwentaryzacji okresowej
 • Harmonogram inwentaryzacji okresowej
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury zapasu wyrobów gotowych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie półproduktów
 • Przygotowanie do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie opakowań
 • Sporządzenie nieoficjalnej inwentaryzacji przygotowawczej w magazynie
 • Przeprowadzenie spisu z natury
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Sporządzenie raportu z przebiegu inwentaryzacji

Dokumentacja magazynowa a inwentaryzacja

 • Dokumenty przychodu materiałowego
 • Dokumenty rozchodu materiałowego
 • Instrukcja obiegu dokumentów a inwentaryzacja
 • Instrukcja magazynowa a inwentaryzacja

Dokumenty stosowana w inwentaryzacji

 • Instrukcja inwentaryzacyjna – zakres i zawartość
 • Zarządzenie dyrektora jednostki (przedsiębiorstwa) – zawartość
 • Harmonogram inwentaryzacji na polach spisowych
 • Arkusze powołania członków komisji inwentaryzacyjnej
 • Arkusze powołania członków zespołów spisowych
 • Rodzaje arkuszy spisu z natury
 • Inwentaryzacja przy pomocy kodów kreskowych i kodów 2D (QR)
 • Protokoły z kontroli prac zespołów spisowych
 • Oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych
 • Dowody ruchu materiałów w magazynie (przyjęcia i wydania) w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Sprawozdanie z inwentaryzacji
 • Inne dokumenty stosowane w inwentaryzacji

Zadania komisji inwentaryzacyjnej

 • Powołanie komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
 • Powołanie grup spisowych
 • Odpowiedzialność komisji inwentaryzacyjnej

Oznaczenie środków trwałych i identyfikacja automatyczna w inwentaryzacji

 • Zasady oznaczania zapasów
 • Zasady obmiaru zapasów – liczba, waga
 • Inwentaryzacja zapasu poprzez ważenie
 • Zastosowanie kodów kreskowych i etykiet w inwentaryzacji
 • Wykorzystanie RFID
 • Wykorzystanie systemów automatycznej identyfikacji a instrukcja inwentaryzacyjna

Odpowiedzialność materialna pracowników

 • Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników przedsiębiorstwa
 • Zasady odpowiedzialności za powierzone mienie
 • Zwolnienia i wykluczenia z odpowiedzialności materialnej pracowników

Organizacja spisu z natury

 • Nadanie pola spisowego
 • Przygotowanie do inwentaryzacji pola spisowego
 • Uporządkowanie dokumentacji przychodu i rozchodu materiałowego
 • Obowiązki pracowników na polu spisowym w trakcie inwentaryzacji
 • Zasady przygotowywania i wykorzystywania arkuszy spisu z natury, ich zawartość informacyjna
 • Zasady i sposoby dokonywania pomiarów ilościowych i stanu jakościowego różnych surowców
 • Zasady przyjmowania i wydawania materiałów w trakcie trwania inwentaryzacji
 • Inwentaryzacja zawartości opakowań zbiorczych
 • Sposób inwentaryzacji produkcji w toku
 • Inwentaryzacja magazynu

Case: Symulacja procesu spisu z natury

Doktor zarządzania, specjalista w zakresie systemów logistycznych, zakupów oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kierownik studiów i wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzanie projektem Europejskim oraz Zarządzanie Projektem realizowanych w ramach Śląskiej Szkoły Biznesu i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w Katowicach, kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

Odbywał staże w brytyjskich i niemieckich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Autor wielu praktycznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Współpracownik GARR, MŚP, PTE oraz licznych firm szkoleniowych i konsultingowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, SMGKRC, PARP, PTE.

Kierownik projektów/ekspert związanych z reorganizacją łańcucha dostaw, z zarządzaniem zapasami, reorganizacją zakupów i dystrybucji. Autor licznych opinii o innowacyjności. Kierownik projektu i ekspert w pracach związanych z wdrożeniem zarządzania projektem w przedsiębiorstwach. Twórca procedur zawiązanych m.in. z inwentaryzacją dla PKE oraz procedur utrzymania zapasów i gospodarki zapasami dla Orlen Oil współuczestniczący w wdrażaniu strategii zakupowych w wielu przedsiębiorstwach.

Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe dla praktyków gospodarczych i przedstawicieli jednostek samorządowych organizowane m.in. przez MŚP, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i inne w zakresie: Logistyki, Zakupów, Zarządzania projektem, Lean Management, Gospodarki materiałowej i redukcji zapasów.

Autor i współautor ponad 100 publikacji, 10 książek i 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 11 czerwca cena za szkolenie to 499 zł / osobę!

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.