Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Jak przygotować i wdrożyć instrukcję kancelaryjną? Warsztat krok po kroku

25 lutego_09:00 - 13:00

290zł (+VAT)

Termin: 25. lutego Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 290 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781

e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Korzyści ze szkolenia:

 • Zapoznanie się z prawidłowym obiegiem dokumentów;
 • Zdobycie wiedzy jak znakować sprawy;
 • Zapoznanie się z klasyfikacją i kwalifikacją dokumentacji na podstawie JRWA;
 • Zdobycie wiedzy w zakresie prawidłowego przekazywania akt

Grupa docelowa:

 • Pracownicy kancelarii, sekretariatów;
 • Pracownicy merytoryczni;
 • Osoby decyzyjne.

1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
a) Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego i kancelaryjnego
b) Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
c) Rodzaje dokumentacji aktowej i nie aktowej
d) Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
e) Dokumentacja jawna i niejawna

2. Organizacja pracy kancelaryjnej- praktyczne warsztaty
a) Systemy kancelaryjne:
– dziennikowy
– bezdziennikowy
– mieszany
b) Instrukcja kancelaryjna
– Obieg akt (zasadnicze etapy obiegu dokumentacji, punkty zatrzymania);
– Zasady przyjmowania i przesyłania wpływów;
– Odbiór korespondencji przychodzącej;
– Rejestrowanie i znakowanie pism lub spraw (Zajęcia z uczestnikami)
– Znak sprawy (Zajęcia z uczestnikami)
– Interoperacyjność znaku sprawy
– Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw
– Formy załatwiania spraw;
– Podpisywanie pism;
– Terminy załatwiania spraw;
– Wysyłanie pism;
– Przechowywanie akt bieżących

3. Jednolity rzeczowy wykaz akt
a) Tworzenie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt
b) Przyporządkowanie dokumentacji do klas końcowych JRWA
c) Teczki tworzące akta spraw i nietworzące akt spraw3
d) Co robić z dokumentacją niepodlegającą rejestracji / dokumentacją zbiorczą?
e) Najczęstsze błędy popełniane w trakcie korzystania z JRWA

4. Tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt
a) A
b) B50-B10
c) Kat B9-Bc
d) Kat BE

W ramach warsztatów odbędą się zajęcia praktyczne w trakcie których Uczestnicy zapoznają się, oraz posiądą wiedzę jak wypełniać:
– spisy spraw;
– spisy zdawczo- odbiorcze akt dokumentacji niearchiwalnej
– wykazy spisów zdawczo- odbiorczych
– karty udostępnienia akt
– spisy dokumentacji niearchiwalnej (aktowej) przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
– protokoły oceny dokumentacji niearchiwalnej
– kartę zastępczą akt
– opisywać teczki z dokumentacją kat. A i kat. B

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 28 STYCZNIA –

CENA ZA SZKOLENIE 260 ZŁ

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.