szkolenie online

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

ID szkolenia: 2746

Kategorie

Archiwistyka

Region

Nie określono

Tagi

#akta, #czynności, #instrukcja_kancelaryjna, #postępowanie z dokumentacją, #przepisy, #teczki
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 09.lutego cena szkolenia wynosi 359 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Omówienie stosowania instrukcji kancelaryjnej obowiązującej organy gminy, związki międzygminne, organy powiatu, organy samorządu województwa, organy zespolonej administracji rządowej w województwie oraz urzędy obsługujące te organy, wykonujące czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym.

Program szkolenia

 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. Najważniejsze definicje: akta sprawy, przesyłka, komórka merytoryczna itp.
 3. Jednolity rzeczowy wykaz akt.
 4. Instrukcja kancelaryjna: przepisy ogólne.
 5. Teczki akt spraw i teczki akt nietworzących akt spraw. Budowa znaku sprawy.
 6. Rejestracja spraw. Wydzielone grupy spraw – „podteczki”. Teczki przedmiotu i podmiotu sprawy. Teczki zbiorcze.
 7. Dokumentacja będąca elementem akt sprawy.
 8. Czynności tradycyjne i pomocnicze wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych.
 9. Postępowanie z przesyłkami wpływającymi do jednostki.
 10. Dekretacja.
 11. Akceptacja sposobu załatwienia sprawy.
 12. Wysyłanie pism na zewnątrz.
 13. Opis teczki spraw zakończonych. Uporządkowanie akt wewnątrz teczki.
 14. Postępowanie z dokumentacją spraw zakończonych w komórkach organizacyjnych, przed przekazaniem jej do archiwum zakładowego.
 15. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji.
 16. Postępowanie ze sprawami wszczętymi przed wejściem w życie rozporządzenia.
 17. Postępowanie z dokumentacją zakwalifikowaną przed wejściem w życie rozporządzenia.

Prowadzący

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia  (licencjat: pierwsza specjalizacja: nauczycielska, druga: archiwalna; studia magisterskie specjalizacja: archiwalna i zarządzanie dokumentacją), na kierunku Socjologia (licencjat) oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia magisterskie). Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie Zarządzania BHP oraz Ochrony danych osobowych w administracji i biznesie.

Laureatka nagród i stypendiów naukowych, w tym Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Absolwentów. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu: ponad dwa tysiące godzin przeprowadzonych szkoleń oraz kilkuletnie zatrudnienie na etacie nauczyciela na kierunku Technik Archiwista. Zwolenniczka praktycznego podejścia do wykładanej problematyki.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 luty 2024 09:00

Data do:

26 luty 2024 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

389 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Gromadzenie i archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy UE

Zobacz więcej

Zasady e-doręczeń wprowadzonych ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zobacz więcej

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia