Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Faktura i kasy rejestrujące w jednostkach samorządu terytorialnego

13 lipca_09:00 - 12:00

199zł (+VAT)

Termin: 13. lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  199 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego (zarówno dla urzędów obsługujących JST, jak i jednostek organizacyjnych), a także dla pracowników instytucji kultury. Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych omawianych problemów, odwołuje się do atu lanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poparte jest dużą ilością przykładów z działalności JST  i instytucji kultury.

 1. Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT
 • Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
 • Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
 • Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
 • Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
 • Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
 • Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
 • Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
 • Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
 • Szczególne rodzaje faktur (nota korygująca, faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura VAT marża, faktura zaliczkowa).
 • Anulowanie faktury i duplikat faktury.
 1. Faktura korygująca.
 • Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
 • Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
 • Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT – zmiany 2021
 1. Fakturowanie elektroniczne – wybór czy obowiązek.
 • Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
 • Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
 • Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
 • Elektroniczne bazy przechowywania faktur.
 1. Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.
 • Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
 • Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – szczegółowe omówienie sytuacji, w których nie powstaje obowiązek instalowania kasy oraz, w których nie istnieje obowiązek rejestracji sprzedaży na kasie;
 • Wpłaty przyjmowane w kasie urzędu m.in. opłata za ślub, koncesje, udostępnianie pasa drogowego, dzierżawa, najem mieszkań.
 1. Paragon fiskalny, faktura do paragonu i faktura uproszczona
 • Faktura do paragonu dla osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej;
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona;
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej.
 1. Kasy fiskalne online

– Obowiązek stosowania kasy online;

– Podłączenie i fiskalizacja kasy, ulga na zakup kasy.

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.