Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

eDOKUMENT czyli dokument elektroniczny, korespondencja ePUAP oraz podpis elektroniczny, w tym podpis osobisty a profil zaufany

10 grudnia 2021_09:00 - 13:00

459zł(+VAT)

Termin: 10. grudnia  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 459 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
Cele szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy
 • bezpieczeństwo postępowania z dokumentacja elektroniczną,
 • podniesienie efektywności zarządzania dokumentacją,
 • usprawnienie przez wprowadzenie odpowiednich procedur,
 • poprawa organizacji pracy w jednostce poprzez zapoznanie się z zasadami postępowania z dokumentacją i wykonanie praktycznych zadań w tym zakresie,
 • zapoznanie się z modelami przepływu dokumentu począwszy od jej wpływu, aż do zakończenia procedury jej archiwizowania,
 • zrozumienie potrzeby wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w jednostce.

 

 1. Dokument elektroniczny w Administracji –konieczność czy potrzeba czasów.
 2. Bezpieczeństwo teleinformatyczne w dokumentowaniu – czy na pewno obsługujemy dokumenty „papierowe”?
 3. Uruchomienie eUSŁUG – zaczynamy e-dokumentowanie.
 4. Dokument papierowy a dokument elektroniczny –podobieństwa i różnice:
  1. dokument papierowy a odwzorowanie cyfrowe,
  2. formatowanie dokumentu w edytorze tekstu i szablony plików,
  3. opis plików,
  4. treść i metadane dokumentu elektronicznego,
  5. czy dokument elektroniczny może mieć kopię a może duplikat?
  6. obsługa dokumentu elektronicznego.
 5. Odwzorowanie cyfrowe a dokument elektroniczny.
 6. Postępowanie z dokumentem elektronicznym w jednostce od wpływu, wytworzenia, wysłania po archiwizację.
 7. Podpis elektroniczny – proste narzędzia w dokumentowaniu
 8. Kodeks postępowania administracyjnego i Ordynacja podatkowa – jakim podpis składa urzędnik na dokumentach.
 9. Podpis elektroniczny:
 10. rodzaje podpisów,
 11. jak podpisać dokument, żeby był ważny,
 12. znakowanie czasem,
 13. walidacja podpisów elektronicznych: narzędzia i sposoby walidacji.
 14. Podpis zaufany a podpis osobisty, umocowania prawne, zastosowanie w jednostce. Czy dowód osobisty z warstwą elektroniczną zastąpi elektroniczny podpis kwalifikowany?
 15. Walidacja i weryfikacja podpisu elektronicznego.
 16. e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce również w datach
 17. Jak będą działać e-Doręczenia – „proste” usługi hybrydowe.
 18. e-Skrzynka i e-Doręczenie w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” – od przygotowania projektu – 2017 – do gotowe – e-Doręczenia – 2022.
 19. Procedury w podmiocie w zakresie obsługi dokumentu elektronicznego i podpisu elektronicznego
 20. Instrukcja obiegu dokumentów,
 21. Elektroniczne nośniki danych – jak tworzyć skład chronologiczny?
 22. Instrukcja postępowania z podpisem elektronicznym w podmiocie.
 23. Jak czytać instrukcję bezpieczeństwa teleinformatycznego w przetwarzaniu danych i informacji.

Coach, mentor, nauczyciel akademicki, ekonomista, informatyk. Trener Krajowej Szkoły Skarbowości (KSR). Od wielu lat zaangażowana jest we wdrażanie systemów zarządzania dokumentami oraz w prowadzenie szkoleń z elektroniczne obiegu i zarządzania dokumentami, w tym z obsługi systemów, tworzenia procedur związanych z obiegiem dokumentów w organizacji, instrukcji kancelaryjnej, archiwistyki, redagowania pism urzędowych, obsługi Platformy ePUAP, dostępu do informacji publicznej, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania korupcji i zapobieganiu zjawiskom niepożądanym (w tym mobbing). Na co dzień kierownik Działu Rozwoju Systemów Lokalnych i Bazy Wiedzy, HelpDesk i Systemów Centralnych Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Konsultant krajowy w zakresie zarządzania dokumentem.
Członek zespołu Centrum Kompetencyjnego Ministerstwa Finansów ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją dla Krajowej Administracji Skarbowej.
Bazuje na własnych programach tworzonych na najlepszych wzorach z uwzględnieniem realiów rynku i dostosowane do potrzeb zarówno klienta indywidualnego jak również jednostek administracji publicznej rządowej i samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych.

 

 

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 19. listopad 2021 r. cena za osobę to jedyne 429 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.