szkolenie online

Dyscyplina finansów w zamówieniach publicznych – czym jest i jak się przed tym uchronić?

ID szkolenia: 2739

Kategorie

Kadry i płace

Region

Nie określono

Tagi

#dyscyplina_finansów, #przepisy_prawa, #rzecznik_dyscypliny, #zamówienia_publiczne
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 05.czerwca cena za szkolenie wynosi 379 zł/os.

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom przejrzystych informacji dotyczącej takich naruszeń ustawy prawo zamówień publicznych, które uruchamiają postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych celem uświadomienia sobie wysokiego ryzyka w obszarze zamówień publicznych.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione konkretne przepisy prawa z ustawy prawo zamówień publicznych, których naruszenie skutkuje dyscypliną finansów publicznych.

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony również sposób radzenia sobie z tymi trudnymi przepisami, aby nie doszło do sytuacji wystąpienia poważnych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów ustawy.

Szkolenie wyjaśni tez jak wygląda etap złożenia wniosku do rzecznika dyscypliny, kto powinien go złożyć i jak wygląda samo postępowanie przed Komisją Orzekającą.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
– zapoznać się z tymi przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, na które należy w szczególny sposób zwrócić uwagę w trakcie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
– poznać w jaki sposób powinno się przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego aby nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych;
– nabyć umiejętność rozwiązywania problemów w trakcie stosowania trudnych przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w kontekście ryzyka naruszenia dyscypliny;
– porównać swoje umiejętności w tym zakresie z przedstawionymi na szkoleniu różnymi sposobami ich prowadzenia i oceny;
– zapoznać się z różnego rodzaju problemami dotyczącymi obowiązku zawiadamiania rzecznika o wystąpieniu przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych
– poznać krok po kroku czynności jakie są prowadzone przed rzecznikiem dyscypliny i Komisją Orzekającą oraz sposoby obrony w celu uniknięcia kary.

Adresaci

– sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych
– pracownicy zajmujący się kontrolą wewnętrzną oraz audytorzy;
– pracownicy jednostek sektora finansów publicznych którzy zajmują się zamówieniami publicznymi;
– audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych;
– osoby chcące uzyskać informację na temat naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
– wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat sposobu prowadzenia postępowań o naruszenie dyscypliny finansów przed Komisją Orzekającą.

Program szkolenia

1. Dyscyplina finansów publicznych – co to jest i kto jej podlega.
2. Rzecznik dyscypliny i osoby zasiadające w komisji orzekającej – słów kilka o ich organizacji i powołaniu.
3. Jakie czyny związane z realizacją ustawy prawo zamówień publicznych stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omówienie.
4. Przykłady nieprawidłowości skutkujące dyscypliną w tym orzecznictwo:
a) opis przedmiotu zamówienia
b) ustalenia wartości zamówienia
c) łączenie i dzielenie zamówień
d) warunki udziału w postępowaniu
e) kryteria oceny ofert
f) ogłoszenia
g) wybór wykonawcy
h) zawarcie umowy
i) unieważnienie postępowania
5. Katalog kar oraz ich wymiar.
6. Wykrycie nieprawidłowości skutkujące dyscypliną – co należy zrobić?
7. Działalność rzecznika – postępowanie wyjaśniające.
8. Zasady postępowania przed Komisją orzekającą – jak się bronić.
9. Wnioski i podsumowanie.

Prowadzący

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych oraz reprezentujący osoby obwinione przed Komisją orzekającą w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Przeprowadził liczne audyty i kontrole w obszarze zamówień publicznych w różnych podmiotach administracji samorządowej tj. w urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, a także w ich jednostkach organizacyjnych a także w spółkach komunalnych.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

21 czerwiec 2023 10:00

Data do:

21 czerwiec 2023 14:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Uprawnienia rodzicielskie kompleksowo po zmianach w 2023 roku

Zobacz więcej

Wszystko o przedawnieniu należności i nadpłat cywilnoprawnych, odsetek od tych należności oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności (40, 70 lub 100 euro) w transakcjach handlowych – procedury postępowania w jednostkach samorządu terytorialnego

Zobacz więcej

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia