Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dyrektywa o sygnalistach, jak ją wdrożyć w podmiotach publicznych, obowiązki, procedury, wewnętrzne kanały zgłoszeń a termin wdrożenia do 17 grudnia 2021r.

22 lipca_09:00 - 13:00

369zł (+VAT)

Termin: 22. lipca Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Głowacka
tel. 504 268 795
e-mail: sburak@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Kim jest sygnalista – definicja na podstawie
a) Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie uzasadnionych środków ochrony sygnalistów działających w interesie publicznym podczas ujawniania poufnych informacji posiadanych przez przedsiębiorstwa i organy publiczne
b) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii,
2. Jak wdrożyć Dyrektywę w podmiotach publicznych
– podmioty zobowiązane na gruncie dyrektywy
– co ze zwolnieniem z obowiązku gmin liczących mniej niż 10 000 mieszkańców lub zatrudniających mniej niż 50 pracowników lub innych podmiotów, zatrudniających mniej niż 50 pracowników
– definicje na gruncie dyrektywy ( czym są naruszenia,
– jakie naruszenia może zgłaszać sygnalista
3. Jakie przepisy obowiązują aktualnie w Polsce a dotyczą sygnalistów
4. Co z wdrożeniem dyrektywy, co z projektem polskiej ustawy.
5. Whistleblowing a system zgłaszania nieprawidłowości w podmiotach publicznych
6. Jak przygotować się do wdrożenia systemu zgłaszania nieprawidłowości
7. Zgłoszenie nieprawidłowości i naruszeń, zawiadomienie i jego elementy. Dane osobowe sygnalisty. A co z anonimami ?
8. Kto może być sygnalistą- przykłady.
9. Proces a procedura ( niezbędne elementy procedury )
– omówienie koniecznych elementów procedury i ich etapów.
10. Kanały zgłoszeń wewnętrznych, jak wybrać wewnętrzny kanał zgłoszeń, kanały archaiczne a nowe technologie. Jak wdrożyć wewnętrzne kanały zgłoszeń. Jak powinien działać odpowiedni wewnętrzny kanał zgłoszeń.
11. Jak zapewnić poufność, ochronę tożsamości sygnalisty. Ochrona danych osobowych a procedura zgłaszania nieprawidłowości. Ochrona danych osobowych sygnalisty, innych osób uczestniczących w postępowaniach wyjaśniających oraz osób oskarżonych o naruszenia. Zadania IOD na gruncie zgłoszeń sygnalisty.
12. Wyznaczenie osoby, działu, compliance officer, radcy prawnego, koordynatora ds. zgodności czy zewnętrznego podmiotu itp. – czyli kto będzie odbierał zgłoszenia i prowadził postępowanie u nas w organizacji. Rola tych osób w postępowaniu.
13. Postępowanie sprawdzające a informacja zwrotna do sygnalisty. Terminy
14. Odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego ? – w jakich sytuacjach
15. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego, konieczne czynności, dowody, rozmowy, spotkania itp. Plan i harmonogram podejmowania czynności.
16. Raport podsumowujący.
17. Działania następcze , działania bieżące a długofalowe. Przykłady działań następczych.
18. Prowadzenie rejestrów zgłoszeń.
19. Jak chronić sygnalistę, zakaz działań odwetowych, środki ochrony sygnalisty, wsparcie dla sygnalisty.
20. Co to jest compliance, jak wdrożyć compliance, a może mamy już polityki i dokumenty. Tone at the top podstawą efektywnego wdrożenia systemu. Wyzwania dla podmiotów publicznych.
21. Szkolenia pracowników, obowiązki informacyjne, jak namówić do zgłoszeń, jak zapewnić bezpieczeństwo sygnalistom, zmiana kultury organizacji, zmiana podejścia pracowników.
22. WYTYCZNE ANTYKORUPCYJNE DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE JEDNOLITYCH ROZWIĄZAŃ INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ZASAD POSTĘPOWANIA DLA URZĘDNIKÓW I OSÓB NALEŻĄCYCH DO GRUPY PTEF.
23. Projektowana norma ISO 37002 – „Zarządzanie systemami zgłaszania nieprawidłowości
24. Zgłoszenia zewnętrzne do wyznaczonych organów
25. Ujawnienia publiczne.
26. Sankcje i kary.
27. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!
Przy zgłoszeniu do 5. lipca cena szkolenia to jedyne 329 zł!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska + Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.