Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dostępność administracji publicznej dla osób z niepełnosprawnością w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Likwidacja barier w komunikacji. Respektowanie praw osób z niepełnosprawnością

15 czerwca_09:00 - 13:00

299zł(+VAT)

Termin: 15. czerwca  Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciCelKorzyściProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Organy i instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe oraz samorządowe instytucje, inne zainteresowane państwowe lub samorządowe instytucje.

Uzyskanie przez osoby zainteresowane praktycznej wiedzy w zakresie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz w zakresie komunikacji z osobami z   niepełnosprawnością

 • Zapoznanie z systemem prawnym dotyczącym osób z niepełnosprawnością
 • Wsparcie instytucji publicznej w procesie zapewnienia dostępności osobie z niepełnosprawnością
 • Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie komunikacji z osobą z niepełnosprawnością
 • Praktyczne materiały szkoleniowe
 • Przełamanie mitów i stereotypów w zakresie osób z niepełnosprawnością

Forma szkolenia: interaktywna; teoria, przepisy, orzecznictwo, zastosowanie w praktyce poprzez pracę na studiach przypadków; czynny udział uczestników szkolenia, zadawanie pytań, wyjaśnianie wątpliwości, praca warsztatowa.

 1. Status prawny i społeczny osoby z niepełnosprawnością – wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności.
 2. Bariery w dostępności – wskazanie na problemy w poszczególnych obszarach dostępności.
 3. Przepisy dotyczące niepełnosprawności
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2006 r.
 • Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 2010 r. (tzw. ustawa równościowa)
 • Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 r.(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824.)
 • Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019r.
 1. Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • identyfikacja osób o szczególnych potrzebach – zakres podmiotowy ustawy
 • Informacje podstawowe w zakresie funkcjonowania ustawy
 • Koordynacja zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 • Koordynator do spraw dostępności i jego zadania.
 1. Praktyczny Savoir – vivre oraz zasady komunikacji z osobą z niepełnosprawnością.
  • Zasady podstawowe
  • Osoby niepełnosprawne ruchowo
  • Osoby niewidome/niedowidzące
  • Osoby niesłyszące/niedosłyszące
  • Osoby niepełnosprawne intelektualnie
  • Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
  • Osoby z autyzmem
  • Osoby z ukrytą niepełnosprawnością
  • Osoby z zaburzeniami mowy
  • Osoby niskiego wzrostu
  • Osoby z porażeniem mózgowym
  • Inne niepełnosprawności
 2. Podsumowanie szkolenia.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskując tytuł menedżera HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi, w szczególności osobami z niepełnosprawnością. W latach 2011-2015 członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni. W latach 2011-2017 członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prowadzi kancelarię prawną. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Specjalizuje się w sprawach dotyczących rent i orzeczeń dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Długoletni pracownik merytoryczny, pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, z Fundacją Integracja, Fundacją -PFPDN- Echo oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością (informacje wybrane):

 • na co dzień współpraca z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN -Echo-, Fundacja Dom Marzeń, Fundacja Pokolenia, PSONI, TPBA Koło w Gdańsku, inne organizacje
 • Współpraca z portalem niepelnosprawni.pl w zakresie udzielania porad prawnych na zapytania czytelników portalu.
 • Współautor publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną” dostępnej na stronie Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną – niepelnosprawni.pl
 • Od 2020 r. współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie prowadzenia szkoleń „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”.
 • 20-21.09.2019 udział jako jedna z grona 100 osób, które będą miały realny wpływ na wypracowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach przyjaznego środowiska w pracy. Udział w #IDEATHON – pierwszy tego typu innowacyjny projekt CSR w Polsce realizowany dla Fundacji Integracja przez 9 firm zrzeszonych w ramach networku Human Explorers korporacji: DHL Parcel, Dentsu Aegis Network Polska, Orange, Alior, Grupa Żywiec, PWC, Budimex, Leroy Merlin, Polpharma. #IDEATHON ma pokazać światu nowy trend wolontariatu na rzecz fundacji, w tym przypadku w zakresie aktywizacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 • Od 2015 r. do obecnie – Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban: aktywne doradztwo prawne i praktyka sądowa w różnego rodzaju sprawach, szkolenia prawne. Specjalizacja prawo osób niepełnosprawnych
 •  Od 2019  ekspert w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu”, którego liderem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Od 2015 – 2019 stała współpraca Kancelarii z organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością,
 • od 2006 do 2015 – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, od 2009 na stanowisku Dyrektor Centrum Integracja w Gdyni, Dyrektor Centrów Integracja,
 • od 2016 Członek Komisji ds. praw człowieka i współpracy z organizacjami pozarządowymi działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
 • 2013-2015 Członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • 2011-2015 Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni.
 • 2011-2017 Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • 2017-2018 wykłady dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, szkolenia kadry kierowniczej urzędów w zakresie prawa osób z niepełnosprawnościami.
 • 2014 II miejsce w konkursie Lodołamacze 2014 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
 • 2012 medal „Gdynia bez Barier” za: „Niekonwencjonale metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”
 • 2006 – 2021 udział i wystąpienia w licznych konferencjach i targach dotyczących tematyki niepełnosprawności, zdrowia, bezrobocia, rynku pracy, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, prawa.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

UWAGA!!

Przy zgłoszeniu do 30. maja cena za osobę to jedyne 280 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.