Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Doręczenia elektroniczne i elektronizacja spółdzielni mieszkaniowej

9 czerwca_09:00 - 13:00

349zł

Termin: 9 czerwca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  349 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Na szkoleniu:
– praktyczna wiedza o doręczeniach elektronicznych
– wdrożenie nowych rozwiązań elektronicznych
– unowocześnienie starych rozwiązań elektronicznych
– usprawnienie pracy w spółdzielni mieszkaniowej

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA SZKOLENIU:

1. Obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych w spółdzielniach mieszkaniowych
2. Doręczenia elektroniczne a poczta email i EPUAP
3. Ustawa z dnia 18 listopada 2021 r. o doręczeniach elektronicznych obowiązująca od 5.10.2021 r. a spółdzielnie mieszkaniowe
4. Nowe rozporządzenia dotyczące doręczeń elektronicznych
5. Jak funkcjonują doręczenia elektroniczne w praktyce
6. Jak otrzymać adres do doręczeń
7. Elektroniczna skrzynka
8. Jak dokonywać doręczeń
9. Administrator doręczeń elektronicznych
10. Baza adresów elektronicznych
11. Postępowania administracyjne i sądowe a doręczenia elektroniczne
12. Jakie obowiązki ma spółdzielnia mieszkaniowa i wspólnota mieszkaniowa w zakresie doręczeń elektronicznych
13. Elektroniczna deklaracja członkowska – złożenie przez kandydata i przyjęcie przez spółdzielnię mieszkaniową, elementy
14. Sankcje za nie wdrożenie ustawy o doręczeniach elektronicznych
15. Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma obowiązek prowadzenia strony internetowej – najnowsze orzecznictwo
16. Zasady prowadzenia strony internetowej w spółdzielniach mieszkaniowych
17. Obowiązkowe elementy na stronie internetowej spółdzielni
18. EKARTOTEKA w spółdzielni mieszkaniowej
19. EPUAP a spółdzielnia mieszkaniowa
20. Podpis elektroniczny a spółdzielnia mieszkaniowa
21. Wymogi poczty elektronicznej w spółdzielniach mieszkaniowych
22. Zasady kontaktu email i kontaktu telefonicznego
23. Digitalizacja dokumentacji kadrowej
24. Elektroniczny obieg dokumentów

Radca prawny – wpisany na listę w Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego. Zajmuje się obsługą prawną w szczególności spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.  Posiada doświadczenie we wszystkich aspektach obsługi prawnej. Opracowuje statuty i inne dokumenty dla spółdzielni mieszkaniowych. Prowadzi szkolenia o tematyce prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z nieruchomościami i ochroną danych osobowych. Przeprowadza audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzi bloga na stronie wocior.pl oraz na Facebook-u oraz pod nazwą: Prawo w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych – r.pr. D. Wociór. Jest autorem licznych publikacji prawnych w Rzeczpospolitej, w Wydawnictwie C.H. Beck oraz w serwisie internetowym prawo.pl

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

PRZY ZGŁOSZENIU DO 23 MAJA – CENA 329 ZŁ

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.