Dokument elektroniczny w urzędzie. Procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania

ID szkolenia: 1161

Region

Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#dokument elektroniczny, #e-dokument, #procedury administracyjne, #res edukacja, #szkolenie online
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 28 września  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 299 zł (+VAT)


Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

Cel i korzyści

Cele szkolenia:
W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki formalne lub skanem. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również w jakim trybie wysyłać dokumenty, jak prawidłowo podpisać dokument oraz jak radzić sobie z najczęściej występującymi problemami

Adresaci

Adresaci:
Odbiorcy: pracownicy urzędów obsługujący interesantów, w szczególności pracownicy kancelarii, sekretariatów, osoby decyzyjne oraz pracownicy merytoryczni

Program szkolenia

1. KPA a dokument elektroniczny.

Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:
Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza

• Wnoszenie pism do urzędu – metody

• Wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymaga • Przygotowywanie usług publicznych

• Udostępnianie usług publicznych

• Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice

• Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.


2. Rejestracja przesyłek w urzędzie:
• Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie

• Dekretacje


3. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:
Rejestracja spraw

• Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania

• Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej

• Jedna sprawa w urzędzie

• Reorganizacja a akta spraw

• Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy

• System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?

• Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych


4. Korespondencja wychodząca:
• Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać

• Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych

• Potwierdzenie odbioru pisma


5. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD:
• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki

• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki

• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki

• Wprowadzanie metadanych

• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie

• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych

• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych

• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych

• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego

• Dekretacja pisma – wyjątki

• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki

• Dekretacja zastępcza

• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)

• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym

• Podpisanie pisma podpisem odręcznym

• Zakładanie spraw

• Uzupełnianie metadanych

• Dekretacja zastępcza

• Prowadzenie kompletnych akt sprawy

• Prowadzenie metryk spraw

• Sporządzanie projektów pism

• Dokonywanie akceptacji

 

Prowadzący

Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, PNBU „BT” Teresa Buzińska, Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (5 166 godzin dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 6 687 przeszkolonych uczestników ) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Z zakresu ochrony danych osobowych przeszkolił dotychczas 2 324 osoby, przeprowadzając 684 godziny dydaktyczne szkoleń oraz przeprowadził oraz 22 audytów. Autor kilkunastu artykułów poświęconych zagadnieniom ochrony danych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 600 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji, , Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, ZUS, PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Żandarmeria Wojskowa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING, Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej: Ośrodki w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze, Opolu i Białymstoku, ADEPT S.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, PNBU „BT” Teresa Buzińska, COGNITIO S.C.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 07 września cena za szkolenie to 279 zł / osobę!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Szczegóły i rejestracja

Data od:

28 wrzesień 2021 09:00

Data do:

28 wrzesień 2021 13:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

299 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

Instrukcja kancelaryjna dla organów gminy, powiatu, samorządu województwa, zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy.

Zobacz więcej

3 DNIOWY- KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I STOPNIA- szkolenie online

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia