Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dokument elektroniczny w urzędzie. Procedury administracyjne, postępowanie z e-dokumentem. Najczęściej pojawiające się wątpliwości i praktyczne przykłady ich rozwiązania

1 grudnia 2021_09:00 - 13:00

289(+VAT)

Termin: 01 grudzień  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Cele szkolenia:
W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki formalne lub skanem. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również w jakim trybie wysyłać dokumenty, jak prawidłowo podpisać dokument oraz jak radzić sobie z najczęściej występującymi problemami

Adresaci:
Odbiorcy: pracownicy urzędów obsługujący interesantów, w szczególności pracownicy kancelarii, sekretariatów, osoby decyzyjne oraz pracownicy merytoryczni

1. KPA a dokument elektroniczny.

Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:
Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza

• Wnoszenie pism do urzędu – metody

• Wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymaga • Przygotowywanie usług publicznych

• Udostępnianie usług publicznych

• Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice

• Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.


2. Rejestracja przesyłek w urzędzie:
• Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie

• Dekretacje


3. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:
Rejestracja spraw

• Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania

• Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej

• Jedna sprawa w urzędzie

• Reorganizacja a akta spraw

• Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy

• System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?

• Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych


4. Korespondencja wychodząca:
• Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać

• Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych

• Potwierdzenie odbioru pisma


5. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD:
• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki

• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki

• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki

• Wprowadzanie metadanych

• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie

• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych

• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych

• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych

• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego

• Dekretacja pisma – wyjątki

• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki

• Dekretacja zastępcza

• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)

• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym

• Podpisanie pisma podpisem odręcznym

• Zakładanie spraw

• Uzupełnianie metadanych

• Dekretacja zastępcza

• Prowadzenie kompletnych akt sprawy

• Prowadzenie metryk spraw

• Sporządzanie projektów pism

• Dokonywanie akceptacji

 

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych w PNBU „BT” Teresa Buzińska , Gminie Lądek oraz Zarządzie Oświaty w Pruszczu Pomorskim Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 5 462 h
dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 7 189 przeszkolonych uczestników z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego , administracyjnego , ochrony danych osobowych , informacji publicznej, BIP oraz zarządzania dokumentem i podpisem
elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych .

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 15 listopada cena za szkolenie to 269 zł / osobę!

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.