Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

DIETY, ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE -w żywieniu dzieci i młodzieży w żłobku, przedszkolu i szkole – WARSZTATY PRAKTYCZNE

15 października 2021_09:00 - 15:00

219(+VAT)

Termin: 15 październik  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

– dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,

– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,

– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,

– pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),

– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

1.Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie przygotowywania diet eliminacyjnych w placówkach żywienia zbiorowego typu zamkniętego dzieci i młodzieży
2. Interpretacja wymagań przepisów prawnych dot. żywienia dzieci do lat 3, w tym Ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3
czy placówka ma obowiązek spełnienia norm żywienia i bilansowania jadłospisów dla dzieci będących na dietach, cierpiących na alergie lub nietolerancje pokarmowe?
3. Interpretacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie posiłków dietetycznych i eliminacyjnych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w zakresie:

– obowiązku stosowania norm żywienia w żywieniu dietetycznym,

– wyliczania wartości odżywczej jadłospisów dietetycznych,

– zastępowania produktów tradycyjnych produktami zamiennymi.

4.Interpretacja norm żywienia z grudnia 2020 r. w kontekście: żywienie zbiorowe dietetyczne i eliminacyjne.
5. Podział diet leczniczych i przykładowe jadłospisy dla różnych grup wiekowych dzieci w najczęściej stosowanych dietach leczniczych.
6.
Alergia? A może nietolerancja pokarmowa? Wyjaśnienie pojęć, zamienniki produktów spożywczych, przykładowe jadłospisy dla różnych grup wiekowych dzieci w najczęściej stosowanych dietach eliminacyjnych.
7. Zastosowanie przepisów unijnych w zakresie oznaczania w jadłospisach alergenów i wykazu składników.
8.
Obowiązki firmy cateringowej dostarczającej posiłki do placówki pobytu dzieci, obowiązki placówki podającej dzieciom posiłki przygotowane przez firmę cateringową – uzgodnienia formalne, odpowiedzialność prawna w sytuacji nienależytego poinformowania odbiorców o alergenach zawartych w dostarczanych daniach.
9. Dokumenty, których należy wymagać na etapie dostawy środków spożywczych w celu należytego rozpoznania alergenów i składników – zasadność gromadzenia i przechowywania etykiet, faktur, handlowych dokumentów identyfikacyjnych, specyfikacji, czas przechowywania tych dokumentów.
10. Zakładowy Systemu HACCP a jadłospisy dla diet, alergii, nietolerancji pokarmowych: receptury dań dietetycznych, alergeny jako zagrożenie bezpieczeństwa żywności, okres przechowywania dokumentacji dot. jadłospisów, zabezpieczanie próbek dań dietetycznych.
11. Posiłek w szkole i w domu – rządowy program dofinansowania stołówek szkolnych – możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu urządzeń, sprzętu do przygotowywania posiłków dietetycznych i eliminacyjnych
12.
Środki publiczne na dofinansowanie szkoleń pracowników biorących udział w przygotowywaniu posiłków.

WARSZTATY PRAKTYCZNE:

1.Omówienie przykładowych receptur i jadłospisów dla diety podstawowej zgodnych z wymaganiami Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 lipca 2016 r., aktualnymi normami żywienia i zaleceniami sanepidu.
2. Modyfikacja receptur i jadłospisów z diety podstawowej na potrzeby wybranych diet leczniczych i eliminacyjnych.
3. Wyliczanie wartości odżywczej receptur z diety podstawowej oraz diet leczniczych i eliminacyjnych i porównywania wyliczeń z normami żywienia.
4. Omówienie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej żywienia dietetycznego i eliminacyjnego: analiza zagrożeń, procedura przechowywania dokumentacji, procedura przygotowywania posiłków eliminacyjnych i dietetycznych, procedura zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym, regulamin funkcjonowania placówki.

Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem ma prawo zażądać od żłobka/przedszkola/szkoły przygotowywania pełnych posiłków np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych.
2. Czy rodzic, którego dziecko jest alergikiem może przygotowywać sam posiłki w domu i przynosić je do placówki wyłącznie do odgrzania. Czy taki rodzic może zakupywać sam produkty, z których później placówka przygotowuje posiłek. Kto ponosi odpowiedzialność prawną jeśli   w placówce w takiej sytuacji wystąpi zatrucie pokarmowe
3. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia.
4. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia, o ile wzrasta stawka żywieniowa dla posiłków dietetycznych.
5. Jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminach/statutach placówek, aby wspierały one prawidłowe żywienie w żłobkach/przedszkolach/szkołach.
6. Z jakich produktów można przygotowywać posiłki dietetyczne i eliminacyjne dla dzieci i młodzieży, czy istnieje lista składników i produktów niedozwolonych. Co w sytuacji kiedy nie ma możliwości zastosowania zamiennika spełniającego wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
7. Czy wyliczanie zawartości w posiłkach dietetycznych i eliminacyjnych energii, białek, tłuszczów, węglowodanów i innych składników odżywczych jest obowiązkowe.8. Skąd czerpać informacje o wartości odżywczej produktów do diet
9. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia eliminacyjnego i dietetyczne w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej.
10.Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych, z których przygotowuje się posiłki dietetyczne i eliminacyjne.
11. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę.
12.
Czy na jadłospisach dietetycznych przygotowywanych dla rodziców jest obowiązkowe podanie:

– gramatury serwowanego produktu/dania,
– wykazu składników serwowanych produktów/dań,
– procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
– alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe.

13. Czy moja placówka kwalifikuje się do uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, jak zwiększyć szanse na uzyskanie wsparcia, zwłaszcza dla wyposażenia stanowisk przygotowywania posiłków dietetycznych

Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu.

 

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.