Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Dietetyka z elementami systemu HACCP i zasadami prowadzenia gospodarki magazynowej środkami spożywczymi dla pracowników zakładów żywienia zbiorowego osób dorosłych.

15 października_09:00 - 25 października_15:00

600(+VAT)

Termin: 15.10/20.10/22.10/25.10/ Miejsce: online  Cena: 600 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkolenia- blok IProgram szkolenia-blok IIProgram szkolenia- blok IIIProgram szkolenia-blok IVProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

dyrektorów placówek prowadzących zakłady żywienia zbiorowego osób dorosłych (domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, uzdrowisk, sanatoriów, szpitali, środowiskowych domów samopomocy, domów seniora itp.),
 dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,
właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla osób dorosłych,
 pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

 

BLOK I. Żywienie zbiorowe osób dorosłych w najczęściej występujących jednostkach chorobowych.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:
1. Omówienie podstawowych źródeł energii w diecie (białka, tłuszcze, węglowodany) osoby dorosłej.
2. Wartość odżywcza diet u osób z chorobami psychicznymi zgodna z najnowszymi normami żywienia z 2020 r.
3. Choroby nowotworowe – omówienie podstawowych zaleceń oraz zasad modyfikacji diety w zależności od organu zmienionego chorobowo.
4. Dieta lekkostrawna, cukrzycowa oraz wątrobowa – zalecenia, omówienie przykładowych jadłospisów.
5. Zalecenia żywieniowe w przypadku zaparć.
6. Wpływ picia wody na funkcjonowanie organizmu, najnowsze zalecenia z 2020 r. w grupie osób starszych.
7. Dyskusja

DZIEŃ II: OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:

Profilaktyka zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych – jak opracować i wdrożyć odpowiednie procedury, w tym procedury HACCP.
1. Co to jet koronawirus i dlaczego należy traktować go poważnie?
2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Unii Europejskiej.
3. Przykładowa procedura profilaktyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w pomieszczeniach żywnościowych oraz postępowanie w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia zakażenia SARS CoV-2 u pracownika pozostającego w kontakcie z żywnością.

OD INSTRUKCJI DO KARTY KONTROLI czyli zasady prowadzenia systemu HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
1. Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.

2. Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury i instrukcje w ramach systemu HACCP.

3. Wytyczne Unii Europejskiej dot. możliwości elastycznego podejścia do prowadzenia zapisów w systemie HACCP.

4. Dobre Praktyki GHP i GMP, procedury i instrukcje obowiązkowe do opracowania w ramach systemu HACCP.

5. Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP – aspekty praktyczne: analizy zagrożeń, wyznaczania punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, monitorowania wyznaczonych punktów kontrolnych i krytycznych punktów kontrolnych, ustalania limitów krytycznych i działań korygujących, weryfikowania systemu HACCP.

6. Zasady prowadzenia zapisów wynikających z systemu HACCP: jakie zapisy muszą być prowadzone i z jaką częstotliwością.

 

BLOK III: Gramatury, receptury i jadłospisy w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.

PROGRAM SZKOLENIA obejmuje:
1. Wymagania przepisów prawnych dot. żywienia zbiorowego osób dorosłych, w tym osób chorych i starszych (również wynikające z Ustawy o pomocy społecznej).
2. Piramida żywienia dla osób dorosłych oraz piramida żywienia osób starszych, realizacja ich zasad w żywieniu zbiorowym.
3. Zalecenia zdrowego żywienia Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w postaci „Talerzyka żywieniowego” z 10.2020 i ich realizacja w żywieniu zbiorowym osób dorosłych.
4. Realizacja norm żywienia z grudnia 2020 – praktyczne aspekty
4.1. Podział osób dorosłych na grupy żywieniowe i normy żywienia dla tych grup.
4.2. Zasady wyliczania średnich ważonych norm żywienia na energię i składniki odżywcze dla zróżnicowanych wiekowo grup żywieniowych.
4.3. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
5. Wzorcowe gramatury dla diety podstawowej o wartości energetycznej 2000 kcal i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych o wartości energetycznej diety poniżej i powyżej 2000 kcal.
6. Zasady układania jadłospisów w diecie podstawowej w żywieniu zbiorowym osób dorosłych, z uwzględnieniem m.in.:
– zalecanej liczby posiłków dostosowanej do czasu pobytu w placówce,
– zachowania odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,
– procentu realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe,
– udziału białka, tłuszczu i węglowodanów w poszczególnych posiłkach,
– zasad utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej.
7. Zasady układania jadłospisów w dietach leczniczych i eliminacyjnych.
8. Dokumentacja w obszarze Systemu HACCP wspierająca żywienie zbiorowe osób dorosłych:
8.1. Alergeny w żywieniu zbiorowym: sposób opisu tego zagrożenia w systemie HACCP, krzyżowe kontrole obecności alergenów, procedury zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym.
8.2. Dokumentacja dostaw surowców i składników, etykiety surowców i składników, jadłospisy – okres przechowywania w systemie HACCP, zasady udostępniania osobom żywionym lub ich opiekunom.
Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać:
1. Zestaw norm żywienia z 2020 r.
2. Aktualne piramidy żywieniowe dla osób dorosłych i starszych, opracowanie graficzne – modelowy talerzyk żywieniowy.
3. Wzorcowe gramatury dla diety podstawowej 2000 kcal
4. Przykładowe receptury m.in. na zupy mleczne, pasty, zupy obiadowe, dania mięsne, dania mączne, desery, gorące kombinacje potraw.
5. Przykładowe jadłospisy dla diety podstawowej ze wskazaniem zakresu informacji koniecznych do podania osobie żywionej.
6. Przykładowe jadłospisy dla diet leczniczych w najczęściej występujących schorzeniach i najczęściej stosowanych dietach eliminacyjnych.
7. Przykładowe procedury: zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym alergenów, przyjęcia dostaw, prowadzenia dokumentacji systemu HACCP z uwzględnieniem zasad dot. gromadzenia i czasu przechowywania etykiet surowców i składników.
Na szkoleniu uzyskasz odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy przepisy prawne wymagają stosowania norm żywienia w placówkach żywienia zbiorowego osób dorosłych?
2. W jakim zakresie zmieniły się wymagania norm żywienia i zaleceń żywieniowych w 2020 r., czy zmiany wpłynęły na sposób organizowania żywienia osób dorosłych?
3. Jakie programy komputerowe służą do wyliczania energii i zawartości składników odżywczych w posiłkach?
4. Jak sprawdzić czy program, na którym pracuję posiada aktualną bazę produktów spożywczych z Instytutu Żywności i Żywienia oraz czy ma wprowadzone aktualne normy żywienia?
5. W jaki sposób sanepid może skontrolować sposób żywienia w mojej placówce, jakich dokumentów sanepid może ode mnie zażądać podczas kontroli sanitarnej?
6. Jak prawidłowo prowadzić rozchód wewnętrzny środków spożywczych?
7. Jak wygląda prawidłowo przygotowana receptura na danie własne?
8. Dlaczego miód, truskawki, cytrusy i inne produkty nie mogą być wyróżniane jako alergeny na jadłospisach?
9. Czy i jak długo muszę przechowywać etykiety produktów spożywczych?
10. Jakich dokumentów należy oczekiwać od dostawców produktów spożywczych nieopakowanych, co w takim przypadku zastępuje etykietę?
11. Czy zakład żywienia zbiorowego osób dorosłych ma możliwość przygotowywania pełnych posiłków dietetycznych i/lub eliminacyjnych np. bezlaktozowych, bezjajecznych, bezmlecznych, bezglutenowych?
12. Jaka stawka żywieniowa jest konieczna aby przy obecnych cenach produktów spożywczych móc zrealizować normy żywienia?
13. Czy również żywienie dietetyczne powinno spełniać normy żywienia?
14. Czy na jadłospisach przygotowywanych dla osób żywionych jest obowiązkowe podanie:
– gramatury serwowanego produktu/dania,
– wykazu składników serwowanych produktów/dań,
– procentowej zawartości poszczególnych składników w daniu,
– alergenów w wersji innej niż oznaczenie cyfrowe?
15. Czy istnieją możliwości uzyskania finansowego wsparcia szkoleń i kształcenia pracowników zajmujących się planowaniem i przygotowywaniem posiłków dla osób dorosłych – gdzie wnioskować o finanse na takie działania?

BLOK IV: Gospodarki magazynowa środkami spożywczymi.Zamówienia publiczne na środki spożywcze i usługi cateringowe w praktyce.Wzorcowe gramatury odpowiadające normom żywienia z 2020 roku, wyliczanie wartości zamówienia z ich uwzględnieniem, wyliczanie i regulacja wysokości stawki żywieniowej.

Program szkolenia:

 1. Ustawa o finansach publicznych – odpowiedzialność za gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi, dyscyplina finansów publicznych w zakresie wydatkowanie środków publicznych na produkty spożywcze.
 2. Rodzaje zakładów żywienia zbiorowego, podział ról i obowiązków pomiędzy różnymi stanowiskami pracy w zakładzie żywienia zbiorowego.
 3. Gospodarka magazynowa środkami spożywczymi:
 4. Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe) aspekty prawne, wskazówki praktyczne.
  b. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych obowiązującego do 01.01.2021 r.
  c. Egzekwowanie od dostawców właściwych jakościowo dostaw.
 5. Zakres stosowania Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2019) w odniesieniu do zamówień publicznych na środki spożywcze.
 6. Zasady ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach – wskazówki praktyczne, przykłady.
 7. Wyliczanie wartości zamówienia na środki spożywcze – wskazówki praktyczne, przykłady:

– ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe powtarzające się podlegające wznowieniu na podstawie ilości i wartości zamówień udzielonych w ciągu poprzednich 12 miesięcy,

– ustalanie wartości zamówienia na dostawy środków spożywczych i usługi cateringowe na podstawie norm żywienia i wzorcowych gramatur  w poszczególnych grupach wiekowych dzieci, młodzieży, osób dorosłych,

– ustalanie wysokości stawki żywieniowej umożliwiającej realizację norm żywienia, zasady regulacji stawki żywieniowej.

 1. Opis przedmiotu zamówienia – wskazówki praktyczne, przykłady.
 2. Procedura postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości poniżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
 3. Zasady postępowania przy zamówieniu o szacunkowej wartości powyżej 130 tys. zł – przykład procedury zaopiniowanej przez prawnika.
 4. Naruszenie dyscypliny finansowej czyli osoby wykonujące czynności w postępowaniu, a ich odpowiedzialność za błędy w zamówieniach publicznych.
 5. Dokumentacja systemu HACCP wspomagająca zarządzanie dostawami środków:

– procedura przyjmowania dostaw, formularz przyjęcia dostaw, rejestr dostawców, oświadczenia dla dostawców,

– procedura magazynowania środków spożywczych: formularz kontroli temperatury przechowywania środków spożywczych chłodzonych i mrożonych, formularz kontroli warunków przechowywania w magazynie suchym.

 

Bogate materiały szkoleniowe będą zawierać przykładowe:

 1. Wzorcowe gramatury dla osób dorosłych.
 2. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 tys zł wraz z załącznikami: Wniosek o zamówienie publiczne, Opis przedmiotu zamówienia, Oświadczenie o braku podstaw do wyłączenia z postępowania, Protokół z postępowania, Zaproszenie do składania ofert, Wzór umowy, Formularz ofertowy.
 3. Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych powyżej 130 tys. zł, wraz z załącznikami: Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne), Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok ……………. (Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), Wniosek o zamówienie publiczne.
 4. Specyfikacja warunków zamówienia.
 1. Specyfikacje asortymentowo – ilościowo – wartościowe dla poszczególnych grup środków spożywczych.
 1. Procedura przyjęcia dostaw w ramach dokumentacji HACCP wraz z formularzami do zapisów.
 1. Procedura magazynowania środków spożywczych w ramach dokumentacji HACCP wraz z formularzami do zapisów.

BLOK I– Prowadzi: Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, ze specjalnością “Dietetyka w specyficznych potrzebach żywieniowych”. Swoją wiedzę pogłębia przez udział w licznych konferencjach i szkoleniach między innymi z zakresu psychodietetyki. Obecnie prowadzi własną poradnię dietetyczną, w ramach której założyła Centrum Zaburzeń Odżywiania u dzieci i dorosłych. Swoją pasję do dietetyki wyraża również poprzez działalność w mediach, gdzie udowadnia, że zdrowe posiłki dla dzieci czy osób dorosłych chorych nie muszą być nudne i niesmaczne, ale wręcz przeciwnie. Doświadczenie zawodowe zostało zdobyte poprzez pracę w Szpitalu MSWiA w Złocieńcu, publicznym żłobku w Wałczu, cateringu dietetycznym “Fit-papu” w Wałczu, Dukat Medical SPA w Dąbkach oraz współpracy z cateringiem dla dzieci “Kuchnia Tytusa” w Poznaniu i udział w projektach unijnych. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów dla placówek żywienia zbiorowego dzieci i dorosłych, między innymi do żłobków, przedszkoli, prywatnych szkół, czy szpitala. Dodatkowo bierze udział w licznych projektach oraz zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów kulinarnych dla dzieci w Wałczu, Pile oraz Poznaniu. Zajmuje się także dietoterapią kobiet w ciąży i laktacji.

BLOK II,III, IV- Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych m.in.: Jadłospisy dla dzieci w wieku żłobkowym, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym, Jadłospisy dla dzieci szkolnych, Żywienie osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia osób starszych. Od lat była związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych- w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, które przez lata zaufały jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach. Dodatkowo autorka aplikacji do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego KCALkulator żywieniowy. Obecnie Dyrektor Biura Zarządu.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.