Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

DIETA TO NIE WSZYSTKO -zaburzenia odżywiania i ich przyczyny, sposoby przełamywania niechęci dzieci do zjadania produktów zdrowych. Prawidłowe komponowanie jadłospisu w oparciu o aktualną piramidę żywieniową, przepisy kulinarne: smaczne, zdrowe i lubiane przez dzieci.

17 września_10:00 - 14:00

219(+VAT)

Termin: 17 wrzesień  Miejsce: online  Cena:219 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA KOGO:

– dyrektorów/kierowników żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, burs, internatów, ośrodków szkolno-wychowawczych,

– dietetyków, intendentów, kucharzy zatrudnionych w w/w placówkach,

– właścicieli firm cateringowych wytwarzających posiłki dla dzieci i młodzieży,

– pracowników organów prowadzących przedszkola i szkoły (urzędów miast, gmin, jednostek obsługujących placówki oświatowo-wychowawcze),

– pracowników wojewódzkich i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,

 w szczególności zaś dla: pedagogów, psychologów, psychoterapeutów zatrudnionych w jednostkach systemu oświaty, jednostkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie zdrowia) poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

PROGRAM:

 • Psychologiczne podłoże zaburzeń odżywiania:
 • głód emocjonalny,
 • system rodzinny, wielopokoleniowe utrwalanie złych nawyków – udział rodziny w powstawaniu nadwagi i otyłości, sposoby kształtowania właściwych nawyków żywieniowych
 • traumy,
 • obraz siebie,
 • style karmienia: kontrolujący, pobłażliwy, zaniedbujący, responsywny,
 • system kar i nagród,
 • Kultura jedzenia – czynniki cywilizacyjne zaburzeń odżywiania ( triada:  kultura – tradycja – uwarunkowania materialne).
 • W stronę współpracy – czyli profesjonalna profilaktyka i podnoszenie kompetencji dzieci i rodziców w płaszczyźnie odżywiania.
 • System wsparcia dziecka z trudnościami w jedzeniu – diagnoza, terapia, wdrażanie nowych nawyków żywieniowych: rola lekarza, dietetyka, psychologa/pedagoga, rodzica.
 • Prawidłowe komponowanie jadłospisu w oparciu o aktualną piramidę żywieniową (urozmaicona dieta dziecka w placówce, metody podawania posiłków).
 • Niejadek w domu i w przedszkolu – podłoże złego nastawienia do warzyw, owoców, produktów zbożowych ciemnych itp. Zabawy zachęcające do podawania „niechcianych” produktów.
 • Omówienie przepisów kulinarnych (smaczne, zdrowe i uwielbiane przez dzieci).

Dyskusja

 

PROWADZĄCY:

Trener 1: Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła studia magisterskie na wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, ze specjalnością „Dietetyka w specyficznych potrzebach żywieniowych”. Swoją wiedzę pogłębia przez udział w licznych konferencjach i szkoleniach między innymi z zakresu psychodietetyki. Obecnie prowadzi własną poradnię dietetyczną, w ramach której założyła Centrum Zaburzeń Odżywiania u dzieci i dorosłych.Swoją pasję do dietetyki wyraża również poprzez działalność w mediach, gdzie udowadnia, że zdrowe posiłki  dla dzieci czy osób dorosłych chorych nie muszą być nudne i niesmaczne, ale wręcz przeciwnie. Doświadczenie zawodowe zostało zdobyte poprzez pracę w Szpitalu MSWiA w Złocieńcu, publicznym żłobku w Wałczu, cateringu dietetycznym „Fit-papu” w Wałczu, Dukat Medical SPA w Dąbkach oraz współpracy z cateringiem dla dzieci „Kuchnia Tytusa” w Poznaniu i udział w projektach unijnych. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów dla placówek żywienia zbiorowego dzieci i dorosłych, między innymi do żłobków, przedszkoli, prywatnych szkół, czy szpitala. Dodatkowo bierze udział w licznych projektach oraz zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów kulinarnych dla dzieci w Wałczu, Pile oraz Poznaniu. Zajmuje się także dietoterapią kobiet w ciąży i laktacji.

 

Trener 2: Pedagog, terapeuta. Od 15 lat nieprzerwanie związana z edukacją i pracą z dziećmi  i młodzieżą. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiedzę swoja pogłębiała podejmując studia podyplomowe, nadające jej kolejne kwalifikacje. Pracowała jako nauczyciel, wykładowca i szkoleniowiec. Dziedziną najbliższą jej sercu jest pomoc dzieciom i młodzieży. Ukończyła certyfikowane kursy z zakresu: terapii dzieci  i nastolatków z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi,  z zaburzeniami odżywiania, z zaburzeniami funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Odpowiada na aktualne wyzwania terapeutyczne, pracując  z dziećmi uzależnionymi behawioralnie – od telefonu, telewizji, komputera i gier. Współpracuje z poradnią dietetyczną, gdzie współtworzy centrum zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży. Wspiera dzieci z zaburzeniami odżywiania, lękowymi, wycofane z kontaktu, izolujące się, odrzucone przez rówieśników, nadwrażliwe i te, które potrzebują odkryć swoją wartość. Odważnie zwraca uwagę na konieczność mówienia  o psychoseksualnym rozwoju dzieci i młodzieży, oraz zagrożeniach, jakie w tej płaszczyźnie niesie dzisiejsza rzeczywistość.  Dziecięca masturbacja, niepewność wobec własnej tożsamości płciowej w okresie dorastania czy identyfikacja z własną płcią nie są dla niej tematem tabu. Wspiera dzieci i ich rodziców, w procesie przechodzenia kolejnych etapów rozwoju dziecka, by świadomy, samodzielny i przede wszystkim szczęśliwy młody człowiek mógł wejść w dorosłe życie.

 

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.