szkolenie online

Dane osobowe w projektach finansowanych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027

ID szkolenia: 2866

Region

Cała Polska

Tagi

#fundusze unijne, #IOD, #ochrona danych osobowych, #projekty unijne, #przetwarzanie danych, #rodo
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 1. września cena szkolenia to jedyne 399 zł/os!

Perspektywa finansowa na lata 2021-2027 zarówno na poziomie europejskim jak i na pozie krajowym wymaga od uczestników projektów unijnych przemodelowania zasad ochrony danych osobowych. Z ustawy o realizacji zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027 wynika, że podmiotom związanym z systemem instytucjonalnym odpowiedzialnym za wydatkowanie środków unijnych nadane zostały nowe role na gruncie RODO. Oznacza to zmianę dotychczasowych obowiązków, które dotyczą m. in. wyznaczenia administratorów, wskazania zakresu przetwarzanych danych, zasad przetwarzania i udostępniania danych. W stosunku do obecnego stanu prawnego z jakim mieliśmy do czynienia w ramach poprzedniej perspektywy jest to istotna różnica. Wpływa ona na obowiązki dokumentacyjne, zasady współpracy i odpowiedzialność. Generuje również nowe praktyczne problemy dotyczące ochrony danych osobowych w projektach finansowanych ze środków unijnych, w tym w zakresie prowadzonej dokumentacji, obowiązków informacyjnych, klauzul zgód oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą.

Adresaci

Beneficjenci programów unijnych i osoby obsługujące beneficjentów, inspektorzy ochrony danych, specjaliści ds. ochrony danych i specjaliści ds. programów unijnych.

Program szkolenia

 1. Zakres przetwarzania danych osobowych w projektach unijnych.
 2. Podmioty zobowiązane do ochrony danych osobowych oraz kategorie danych przetwarzanych w projektach unijnych.
 3. System instytucjonalny wdrażania i wydatkowania funduszy unijnych.
 4. Podstawy legalności przetwarzania danych w projektach unijnych.
 5. Podstawy przekazywania danych podmiotom zewnętrznym.
 6. Obowiązki wynikające z relacji z podmiotem danych.
 7. Zasady dokumentowania operacji przetwarzania danych osobowych i ich podstawy prawne.
 8. Zasady rozliczalności wynikające z przepisów RODO.
 9. Odpowiedzialność Administratora, podmiotu przetwarzającego i IOD.

Prowadzący

Radca prawny specjalizujący się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Ekspert ds. zagadnień prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, AI oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej. W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych, obejmującą doradztwo prawne ze szczególnym ukierunkowaniem na dane osobowe. Prowadzi szkolenia i warsztaty, bierze udział w konferencjach i wydarzeniach naukowych. Współpracuje z wieloma inspektorami ochrony danych oraz organizacjami studenckimi.

Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” – magazynie poświęconym ochronie danych i informacji oraz w Magazyn ODO, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, „Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu” oraz publikacji „Dane osobowe w projektach finansowanych z funduszy Unii Europejskiej”, „Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021- 2027 Komentarz”, „Sztuczna inteligencja, transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych”, „Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami”. Współautorka artykułów naukowych „Telemedycyna i teleporady w dobie pandemii – aspekty prawne i organizacyjne” oraz „Zgoda na przetwarzania danych osobowych i profilowanie. Uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 1 października 2019 w sprawie C – 673/17”.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

28 wrzesień 2023 09:00

Data do:

28 wrzesień 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

499 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Pomoc de minimis – jak prawidłowo stosować wspólnotowe i krajowe regulacje udzielania wsparcia objętego pomocą de minimis.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne po zaostrzeniu kodeksu karnego – jak się ustrzec ryzyka odpowiedzialności?

Zobacz więcej

Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej Organizacja archiwum w SP ZOZ

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia