Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

DANE OSOBOWE. Jak przygotować, wdrożyć i utrzymywać program w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności

18 marca_09:00 - 14:00

429zł

Termin: 18 marca Cena: 429 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail:kzajkowska@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Słuchacz ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o procedurach związanych z przygotowaniem, wdrożeniem oraz utrzymaniem programu w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

Słuchacz posiada wiedzę w zakresie budowy i dostosowania procedur w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności, jest świadomy roli i obowiązków uczestników procesu przetwarzania danych osobowych.

Słuchacz posiada umiejętność skutecznego dostosowania środków ochrony przetwarzania danych osobowych do skali ryzyka oraz implementacji środków redukujących prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń.

 

Słuchacz posiada wiedzę w zakresie metod analizy ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Działy Prawne, HR, Marketingu, zajmujące się dofinansowaniami oraz projektami UE, Działy bezpieczeństwa, osoby, które mają dostęp, przetwarzają dane osobowe.

Osoby zarządzające podmiotem lub daną jednostką organizacyjną.

PLAN SZKOLENIA

 • Wprowadzenie, kluczowe definicje – podstawy prawne, ochrona danych osobowych, uczestnicy procesu przetwarzania danych osobowych
 • Zasada podejścia opartego na ryzyku w implementacji zgodności z wymaganiami ochrony danych osobowych
 • Wymagania dotyczące administratorów / współadministratorów danych
 • Obowiązki podmiotów procesujących dane
 • Wdrożenie elastycznego programu, procesów i struktury oraz możliwość wykazania zgodności
 • Regulacje dotyczące danych osobowych w kontekście compliance
 • Transfery danych osobowych z Unii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii do kraju trzeciego, nowe Standardowe Klauzule Korporacyjne oraz analiza transferów danych, zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń.
 • Program Zarządzania Ochroną Prywatności – norma ISO 27701
 • Ochrona danych osobowych na przykładzie działalności E-commerce oraz dokumentacja niezbędna do prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych
 • Case study.
 • Podsumowanie szkolenia.

Dr Marlena Wach

Dr Marlena Wach, jest radcą prawnym, ekspertem w zakresie danych osobowych, AML, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów, prawie zamówień publicznych, prawie unijnym oraz mediacji. Pracowała 7 lat doradzając w sektorze telekomunikacyjnym oraz regulacjach, a następnie była szefem praktyki technologii, mediów, telekomunikacji w międzynarodowych kancelariach DLA Piper oraz Bird & Bird oraz starszym prawnikiem w DZP i K&L Gates. Marlena przez 6 lat była wykładowcą, obecnie prowadzi szkolenia dla biznesu. Jest także autorem wielu publikacji biznesowych oraz naukowych. Zajmuje się także doradztwem w ramach programów funduszy unijnych oraz krajowych.

Doradza prawnie i biznesowo w sposób praktyczny, uwzględniając zawsze aspekty i specyfikę działalności danego podmiotu oraz otoczenie regulacyjne, kontraktowe i biznesowe klienta. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, gdzie także obroniła swoją pracę doktorską.

 

Małgorzata Puto

Małgorzata Puto jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz doktorantką w katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału PiA Uniwersytetu Gdańskiego Specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej Małgorzata Puto ukończyła również Szkołę prawa chińskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także program stypendialny na Pekińskim Uniwersytecie Technologicznym Posiada doświadczenie zawodowe w obszarze AML, czynnie współpracuje przy projektach z zakresu zamówień publicznych, roszczeń, umów i procesów negocjacyjnych, danych osobowych, a także zajmuje się kwestiami powiązanymi z pozyskiwaniem funduszy. Ma doświadczenie w negocjacjach w zakresie pól eksploatacji produktów i sporów międzynarodowych. Wspierała Klientów w sprawach związanych z międzynarodową ochroną znaków towarowych oraz sporach z tym związanych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.