szkolenie online

Czas pracy w zakładzie po zmianach prawa

ID szkolenia: 2539

Region

Nie określono

Tagi

#czas pracy, #dokumentowanie, #ewidencja, #online, #pracodawca, #pracownik, #RES, #system_ pracy, #szkolenieonline, #zmiany_2023
Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 09. lutego cena szkolenia to jedyne 369 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę obowiązki związane z ewidencją czasu pracy zatrudnionych pracowników. Nieznajomość tych zasad naraża pracodawców na dodatkowe zbędne koszty związane z ewentualnymi sporami sądowymi, czy też wynikające z zaleceń pokontrolnych uprawnionych organów.
Celem szkolenia jest przybliżenie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej realizacji obowiązków pracodawcy.

W programie szkolenia uwzględnione zostały zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2022 roku o zmianie ustawy kodeks pracy i innych ustaw oraz ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
o zmianie ustawy kodeks pracy i innych ustaw

Korzyści:

Zakres szkolenia uwzględnia wprowadzone w ostatnim okresie zmiany dotyczące czasu pracy pracowników.
Podczas szkolenia uczestnicy:

• zapoznają się z podstawami prawnymi oraz zasadami ewidencjonowania czasu pracy;
• poznają praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki;
• nabędą umiejętności praktycznego przygotowywania harmonogramu czasu pracy

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe obejmujące część teoretyczną, obowiązujące orzecznictwo sądowe oraz wzory dokumentów, pism które można wykorzystać w bieżącej pracy.

Adresaci

Szkolenie kierowane jest do pracodawców samorządowych, sekretarzy miast, gmin  i powiatów oraz pracowników zajmujących się problematyką kadrową w urzędach i jednostkach samorządowych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz osób zajmujących się problematyką kadrową, dla osób które rozpoczęły pracę w dziale kadr lub chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Program szkolenia

1. Podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy.
2. Systemy czasu pracy PO ZMIANACH PRAWA
– rodzaje systemów czasu pracy
– ograniczenia w stosowaniu poszczególnych systemów czasu pracy
3. Zasady realizowania obowiązków służbowych w formie PRACY ZDALNEJ:
a) uprawnieni/zobowiązani
b) zasady ustalania pracy zdalnej na wniosek pracownika/ na polecenie pracodawcy
c) okazjonalna praca zdalna
d) obowiązki pracownika i pracodawcy w zakresie wykonywania zada służbowych w formie pracy zdalnej
e) wymagane przez ustawodawcę procedury związane z wprowadzeniem pracy zdalnej
f) równouprawnienie pracowników wykonujących pracę zdalną
g) praca zdalna – stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy.
4. Obliczanie wymiaru czasu pracy a rozkład czasu pracy.
5. Praca w godzinach nadliczbowych
a. pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
b. rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
6. Przerwy w pracy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
7. Dyżur pracownika a stan gotowości do pracy.
8. Podróż służbowa.
9. Praca w porze nocnej i w niedziele i święta.
10. Czas pracy pracowników zarządzających zakładem pracy.
11. Czas pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
– wymagane zapisy w umowach o pracę
12. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych
a. norma dobowa
b. norma tygodniowa
c. przerwy w pracy zaliczane i nie zaliczane do czasu pracy
d. urlop pracownika niepełnosprawnego
13. Czas pracy pracownic ciężarnych
a. obowiązek dostosowania stanowiska pracy
b. przerwy w pracy zaliczane do czasu pracy
14. Czas pracy pracowników – rodziców/opiekunów.
a. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 4
b. czas pracy pracownika wychowującego dziecko w wieku do lat 8
c. czas pracy pracownika wychowującego dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
15. Bezwzględny zakaz zlecania pracy dla pracowników w poszczególnych grupach pracowniczych.
16. Ewidencja i dokumentowanie czasu pracy.
– informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia
17. Wyjścia prywatne pracowników.
18. Odpowiedzialność za naruszenie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy.

Uwaga! W przypadku zmian przepisów prawa, które na dzień przygotowania oferty nie były uwzględnione, program szkolenia zostanie zaktualizowany do obowiązujących przepisów prawa na dzień zaplanowanego szkolenia.

Prowadzący

Mgr administracji, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
Posiada bogate doświadczenie w tematyce samorządowego prawa pracy oraz organizacji i funkcjonowania urzędu, oparte na ponad 35-letnim doświadczeniu zawodowym w administracji publicznej, w tym 25 letnim w samorządzie gminnym na stanowiskach związanych z funkcjonowaniem urzędu oraz sprawami  pracowniczymi.
Jako szkoleniowiec od wielu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie całego kraju.
Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej. Obecnie Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

29 luty 2024 09:00

Data do:

29 luty 2024 13:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

399 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Zmiany organizacyjno – kadrowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł. w oświacie

Zobacz więcej

Aplikacja mLegitymacja – zastosowanie i zasady działania

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia