Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

CZAS PRACY-PRAKTYCZNE ASPEKTY PLANOWANIA I ROZLICZANIA

28 lutego_10:00 - 15:00

449zł (+VAT)

Termin: 28. luty  Miejsce: Wrocław Cena: 449 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel.888 549 572
e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl
Cel szkoleniaAdresaciMetodykaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy w obszarze czasu pracy z uwagi na najnowsze zmiany prawne oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in.: sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności. Duża część szkolenia poświęcona zostanie praktycznym aspektom stosowania interpretacji Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Sądu Najwyższego, w tym zwłaszcza kwestiom związanym z rozbieżnościami interpretacyjnymi.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, kierowników, zastępców i specjalistów działów kadr i działów personalnych.

Szkolenie obejmujące najistotniejsze aspekty planowania i rozliczania czasu pracy w aktualnym stanie prawnym. Szczególne miejsce w trakcie szkolenia zajmie tematyka zmian prawnych w zakresie czasu pracy wprowadzonych najnowszą nowelizacją oraz omówienie nowych wykładni urzędowych. Zastosowane formy warsztatowe i konwersatoryjne ułatwią uczestnikom zastosowanie zdobytych informacji w praktyce.

Program:

 1. Czas pracy – przepisy prawne
 2. Czas pracy – podstawowe pojęcia
 3. pozostawanie pracownika w dyspozycji pracodawcy
 4. doba pracownicza a tydzień pracowniczy
 5. wymiar czasu pracy
 6. praca zmianowa
 7. rozkład czasu pracy
 8. okresy rozliczeniowe
 9. normy czasu pracy

III. Czas pracy pracowników niepełnoetatowych

 1. postanowienia o czasie pracy w umowach o pracę
 2. wyznaczanie limitu godzin w umowie dla niepełnoetatowca
 3. kiedy u niepełnoetatowca powstaną nadgodziny
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy
 1. wprowadzenie odpowiednich zapisów dotyczących systemów czasu pracy w przepisach wewnątrzzakładowych
 2. ruchomy system czasu pracy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
 3.  równoważny system czasu pracy
 4.  przerywany system czasu pracy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
 5. zadaniowy system czasu pracy
 6.  indywidualny rozkład czasu pracy
 7. system skróconego tygodnia pracy
 8. system pracy weekandowej
 1. Okresy odpoczynku
 1. prawo pracownika do odpoczynku
 2.  odpoczynek dobowy / odpoczynek tygodniowy
 3. „dyżur” a prawo do odpoczynku
 4. prawo do odpoczynku po „podróży służbowej”
 1. Praca w godzinach nadliczbowych
 1. kiedy pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych
 2. dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
 3.  roczny limit godzin nadliczbowych (stanowisko PIP)
 4. dodatki do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 5.  rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 6. prywatne wyjścia pracownika bez nadgodzin – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku

VII. Praca w niedziele i święta

 1. dopuszczalność pracy w niedziele i święta
 2.  ustalenie godzin pracy w niedziele
 3.  zakaz pracy w placówkach handlowych w święta

VII. Ewidencja czasu pracy-zmiany od 01.01.2019

 1. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy
 2. obowiązek prowadzenia list obecności
 3. elektroniczna ewidencja czasu pracy
 4. skutki braku ewidencji czasu pracy
 5. ewidencja czasu pracy dla umów cywilnoprawnych

VIII. Czas pracy pracownika niepełnosprawnego

 1. Norma 7 i 8 godzinna pracy
 2. Pora nocna i godziny nadliczbowe
 3. Wyjście prywatne osoby niepełnosprawnej
 1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy
 1. kiedy trzeba tworzyć harmonogramy czasu pracy
 2. na jaki okres muszą być tworzone harmonogramy – zmiany od 23 sierpnia 2013 roku
 3. jak i z jakim wyprzedzeniem ogłaszać harmonogram
 4. jakie kroki trzeba poczynić, aby móc zmieniać harmonogramy czasu pracy

 

 1. Pojęcie podróży służbowej w świetle przepisów Kodeksu Pracy
 1. jak zdefiniowana jest podróż służbowa?
 2. jakie zapisy wprowadzić do umowy o pracę, aby podróż pracownika była podróżą służbową?
 3. jakie wprowadzić zapisy do układu zbiorowego itp., aby pracodawca mógł swobodnie regulować wysokość przysługującej diety?
 4. czy pracodawcy mogą sami ustalać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej?
 5. czy istnieje obowiązek pisemnego zlecenia wyjazdu pracownika w podróż służbową?
 6. czy polecenie wyjazdu służbowego musi być potwierdzone przez jednostkę, w której pracownik realizował zadania służbowe?
 1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
 1. jakie należności przysługują pracownikowi z tyt. podróży służbowej?
 2. czy pracownikowi należy się zwrot za wyżywienie?
 3. czy samowolna zmiana środka transportu w podróży jest podstawą do zwrotu poniesionych kosztów?
 4. jakie należy spełnić warunki, aby pracownik mógł odbyć podróż prywatnym samochodem?
 5. czy pracownikowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku utraty np. biletu na przejazd PKP?
 6. czy pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi wydatki za przejazd płatną autostradą lub za płatny parking?
 7. czy pracodawca ma prawo odmówić zwrotu poniesionych wydatków, jeżeli pracownik rozliczył się po terminie?

XII. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej

 1. jak rozliczyć czas pracy w podróży służbowej?
 2. czy dojazd i powrót z podróży przypadającej poza godzinami pracy należy wliczyć do czasu pracy?
 3. ile godzin odpoczynku należy zapewnić pracownikowi po zakończonej podróży służbowej?
 4. kiedy powstaną nadgodziny w podróży służbowej i jak je zrekompensować?
 5. jak liczyć czas podróży zagranicznej w zależności od środka transportu?
 6. jak liczyć czas łącznej podróży służbowej połączonej z odbyciem podróży krajowej?

Ekspert z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych. Prawnik. Absolwent wydziału prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie Od ponad 20 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym obszarem prawa pracy ubezpieczeń społecznych, ochrony danych osobowych. Prowadzi własną kancelarię prawa pracy, doradza i świadczy pomoc prawną. Wieloletni inspektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, gdzie przeprowadzał kontrole płatników w zakresie opłacania składek i rozliczania wypłaconych zasiłków. Posiada przygotowanie (uprawnienia) pedagogiczne.Jest ekspertem Infor S.A. oraz Portalu Kadrowego-Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, autorem artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.Szkolił m.in. dla firm: Lufthansa Global Business Services, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szpital Uniwersyteckiego w Krakowie, Boryszew HR Service, ZUS Opole, TVP O/Kraków, Politechnika Warszawska, Urząd Pracy we Wrocławiu, Volkswagen Poznań, Hotele Marriott, Exalo Drilling S.A., Browar Żywiec, Instytut Pamięci Narodowej, Departament Administarcyjny Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Urząd Miasta Kraków , Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie, Alior Bank Centrala, Apteka Dr.Max.Wykładowca: Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu.Aktualnie realizuje szkolenia z obszaru prawa pracy, ochrony danych osobowych (RODO), prawa administracyjnego i cywilnego, ubezpieczeń społecznych, oraz obsługi programów: Płatnik, Symfonia Kadry i Płace.Przeprowadza audyty z zakresu ochrony danych osobowych (RODO). Pełni funkcję IODO w kilku podmiotach gospodarczych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 07. lutego 2020  cena szkolenia to 409 zł/os.

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe, notes, długopis, przerwę kawową, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

Data:
28 lutego
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
449zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , , , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
ul. Racławicka 15-19
Wrocław, dolnośląskie 50-149 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.