Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

CZAS PRACY 2020

27 stycznia_10:00 - 15:00

449zł (+VAT)

Termin: 27. stycznia Miejsce: Wrocław Cena: 449 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Sylwia Burak
tel. 504 268 795
e-mail:sburak@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciMetodykaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Zapoznanie uczestników szkolenia z gruntowną wiedzą z zakresu aktualnych zmian w prawie pracy oraz omówienie praktycznych zagadnień dotyczących najczęściej pojawiających się problemów i wątpliwości w zakresie prawidłowego zarządzania czasem pracy. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Szczegółowo i praktycznie zostaną omówione m.in.: zasady sporządzania poprawnych grafików czasu pracy, wyboru optymalnych rozwiązań prawnych pod kątem konkretnych potrzeb organizacji, wypełniania karty ewidencji czasu pracy, rozliczania nadgodzin pracy oraz pracy w dniach wolnych i innych nieobecności.

Szkolenie skierowane jest do pracodawców, specjalistów działów kadr i działów personalnych oraz innych osób zainteresowanych problematyką czasu pracy.

Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.

I. Czas pracy. – wprowadzenie.

II. Część merytoryczna
1. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy
2. Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy
3 Świadczenie pracy
4. Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie bhp
5. Przerwy na karmienie dziecka
6. Badanie lekarskie
7.Przestój
8. Przerwy w pracy
9 Przerwy w skróconym czasie pracy.
10. Dyżur pracowniczy.
11. Czas dojazdu do pracy
12. Czas przemieszczania się w podróży służbowej
13 Pozostawanie w zakładzie pracy bez wiedzy pracodawcy
14 Przerwa na zjedzenie posiłku lub załatwienie prywatnych spraw
15 Przerwa w przerywanym systemie czasu pracy
16 Usuwanie następstw wadliwie wykonanej pracy
17 Normy czasu pracy
18 Ustalanie wymiaru czasu pracy
19. Ustalanie czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu
20. Dni wolne od pracy – dopuszczalność pracy w niedziele i święta
21 Okresy odpoczynku dobowego i tygodniowego
22 Odpoczynek dobowy
23 Odpoczynek tygodniowy
24 Praca nadliczbowa nie może naruszać odpoczynku
25. Systemy czasu pracy
26. Podstawowy system czasu pracy
27. System równoważnego czasu pracy.
28. Czas pracy przy dozorze urządzeń.
29 Czas pracy przy pilnowaniu
30. Praca w ruchu ciągłym
31 Przerywany czas pracy
32. Zadaniowy czas pracy
33. System skróconego tygodnia pracy
34 System pracy weekendowej
35 Skrócony czas pracy
36. Rozkłady czasu pracy
37 Konieczność zachowania przepisów o dobie pracowniczej
38 Pracownicy chronieni

III.Czas pracy w 2020 r.
1.Praca w porze nocnej
2. Indywidualne rozkłady czasu pracy
3. Ruchomy czas pracy
4. Okresy rozliczeniowe czasu pracy
5. Ustalenie systemów, rozkładów i okresów rozliczeniowych czasu pracy
6.Okresy rozliczeniowe w systemie równoważnym 3- i 4-miesięczne
7. Maksymalnie 12-miesięczny okres rozliczeniowy
8. System pracy weekendowej i skróconego tygodnia pracy w umowie o pracę
9. Wprowadzenie systemu przerywanego czasu pracy
10. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy
11 Obowiązki pracodawców w zakresie sporządzania harmonogramów czasu pracy
12 Czas pracy kadry kierowniczej
13. Praca w godzinach nadliczbowych
14 Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy w systemie równoważnym
15. Naruszenie doby pracowniczej a nadgodzin
16. Ustalenie przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy
17. Odpracowywanie wyjść prywatnych
18. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
19. Polecenie pracy nadliczbowej
20. Limity pracy w godzinach nadliczbowych
21 Zasady rekompensaty pracy nadliczbowej
22 Niepełny wymiar czasu pracy a praca w godzinach nadliczbowych
23 Dodatek do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową
24 Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych
25 Rekompensowanie pracy w tzw. wolne soboty
26 Rekompensowanie pracy w niedziele i święta
27. Rekompensowanie pracy w tzw. inne dni harmonogramowo wolne od pracy
28. Rekompensowanie pracy nadliczbowej kadry kierowniczej
29. Czas pracy kierowców

IV. Ewidencja czasu pracy – warszaty praktyczne
1. Zasady prawidłowego gromadzenia dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy
pracownika.
2. Rodzaje dokumentów gromadzonych w związku z ewidencjonowaniem czasu pracy pracownika,
3. Informacje wskazywane w ewidencji czasu pracy pracownika,
4. Zasady wydawania kopii dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy,
5. Czas i warunki przechowywania dokumentów dotyczących ewidencji czasu pracy pracowników,
6. Zasady postępowania z listami obecności oraz harmonogramami czasu pracy po zmianie
przepisów,
4. Reguacje dotyczące poprawnego opracowywania rozkładów (harmonogramów) czasu pracy
poszczególnych pracowników, w tym problematyka ewentualnego nanoszenia poprawek na
harmonogram

V. Wybrane orzecznictwo

VI.Dyskusja

VII. Podsumowanie.

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 13. stycznia 2020 cena szkolenia to 419 zł/os.

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe, notes, długopis, przerwę kawową, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma od nas bon rabatowy5 % na wszystkie szkolenia organizowane przez RES Edukacja s.c.

Szczegóły

Data:
27 stycznia
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
449zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
, , , , , , , ,
Wydarzenie Tagi:
, , , , , ,

Miejsce

Wrocław, Wrocławski Kompleks Szkoleniowy
ul. Racławicka 15-19
Wrocław, dolnośląskie 50-149 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.