Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Budżet obywatelski – uchwały i inne akty związane z jego przeprowadzeniem (na przykładzie gminy) – szkolenie on-line

29 października 2021_09:00 - 13:00

319zł (+VAT)

Termin: 29. października Miejsce: online Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl
AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci szkolenia: Pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury budżetu obywatelskiego, kadra zarządzająca, radni, aktywiści lokalni.

1. Wprowadzenie: 
1) budżety obywatelskie przed 2018 r.;
2) nowelizacja z 2018 r.;
3) podstawowe różnice między poprzednim a obecnym stanem prawnym.
2. Uchwała w sprawie trybu i zasad konsultacji a uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. (ok. 20 minut)
3. Ustalenie wysokości budżetu obywatelskiego oraz podział na pule: (łącznie ok. 30 minut)
1) sposób określenia wysokości budżetu obywatelskiego;
2) podział na pule terytorialne;
3) tworzenie pul przedmiotowych.
4. Uchwała w sprawie warunków, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego (łącznie ok. 70 minut)
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty (z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania w gminach);
2) wymagana liczba podpisów mieszkańców popierających projekt;

3) zasady oceny zgłaszanych projektów;
– zakres działania gminy a zadania wynikające z projektów (omówienie wybranych orzeczeń RIO odnoszących się do finansowania określonych zadań własnych, nie tylko związanych z budżetem obywatelskim;
4) tryb odwołania od decyzji;
5) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości;
6) dodatkowe elementy.
5. Uchwała/zarządzenie w sprawie rozpoczęcia procedury budżetu obywatelskiego. (5 minut)
6. Inne akty – zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. budżetu obywatelskiego; ustalenie wzoru formularza i in.

7. Omówienie przykładowych aktów prawnych w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego – praktyczne zastosowanie informacji ze szkolenia. (ok. 50 minut)
8. Podsumowanie; konsultacje indywidualne. (ok. 30 minut)

Doktor Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykłada na jednej z poznańskich uczelni wyższych; doświadczenie zdobywał m.in. jako aplikant radcowski w uznanej kancelarii zajmującej się prawem samorządu terytorialnego oraz prowadząc szkolenia; autor publikacji naukowych i eksperckich.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 11. października cena to jedyne 299 zł/os!!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.