Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Budowa zasobów cyfrowych przyjaznych studentom z niepełnosprawnościami

25 października_09:00 - 13:00

319zł(+VAT)

Termin: 25. październik Miejsce: ONLINE Cena: 319 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel.792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

I. Odbiorcy usług ze szczególnymi potrzebami. Identyfikacja osób o szczególnych potrzebach. Najważniejsze zagadnienia.
1. Osoby ze szczególnymi potrzebami – wprowadzenie
2. Na co zwrócić uwagę?
3. Typowe problemy

II. Potrzeby osób/ studentów o szczególnych potrzebach, w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności (niepełnosprawność ruchowa, dysfunkcja wzroku, słuchu, intelektualna, psychiczna, neurologiczna i inne).
1. Niepełnosprawność ruchowa
2. Dysfunkcja narządu wzroku
3. Dysfunkcja narządu słuchu
4. Dysfunkcja intelektualna
5. Dysfunkcja psychiczna
6. Dysfunkcja neurologiczna
7. Inne rodzaje dysfunkcji

III. Zagadnienia prawne dot. regulacji przepisów prawa krajowego i unijnego/międzynarodowego, związane z budowaniem zasobów cyfrowych przyjaznych osobom ze szczególnymi potrzebami.
1. Przepisy prawa krajowego
2. Przepisy prawa unijnego

IV. Obowiązki sprawozdawcze uczelni w zakresie przygotowania przyjaznych zasobów cyfrowych (informacyjnych, administracyjnych i dydaktyczno-naukowych) oraz ich prezentacji w Internecie. Postępowania skargowe (wnioski, terminy, postępowania) – zapobieganie i wdrożenie środków zaradczych.
1. Raport dostępności
2. Harmonogram zapewnienia dostępności
3. Analiza skarg i wniosków
4. Alternatywny dostęp – wnioski

V. Konieczność stosowania zaleceń i wdrażania norm (WCAG 2.1/WCAG 2.2) pod groźbą kar pieniężnych za niedotrzymanie obowiązujących terminów.
Perspektywa pracowników uczelni oraz perspektywa osób o szczególnych potrzebach w zakresie dostępnych zasobów cyfrowych – przykłady dobrych
i złych praktyk.
1. Sankcje przewidziane przepisami prawa
2. Kary za brak dostosowania
3. Standard WCAG 2.1/2.2 – czym się charakteryzuje

VI. Przygotowanie tekstu zgodnego z zaleceniami WCAG 2.1/WCAG 2.2. Pisanie zrozumiałych i przystępnych językowo tekstów, które będą dostępne dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami.
1. Obrazy tekstu
2. Czcionki
3. Zrozumiałość i czytelność
1. Czcionka
2. Akapity
3. Odstępy w tekście
4. Bloki tekstu
5. Justowanie
6. Ilość czcionek w tekście
7. Style
8. Listy elementów (punktory i numeracja)
9. Odpowiedni kontrast treści do tła
10. WordArt
11. Proste tabele
12. Tytuły
13. Ramki tekstu
14. Prosty tekst
15. Wyróżniki tekstu
16. Nagłówki
17. Słowniki wyrazów trudnych
18. Wykaz skrótów
19. Linki / hiperłącza
20. Obrazy – dodawanie testu alternatywnego
21. Animacja tekstów
22. Eksport do PDF/A

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Uwaga!!

Przy zgłoszeniu do 11. października cena za szkolenie to 289 zł/ os!

Miejsce

Online

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.