Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Brakowanie na podstawie spisu z natury – warsztaty praktyczne.

25 października 2021_09:00 - 12:00

299(+VAT)

Termin: 25 październik Miejsce: online  Cena: 299zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel.  888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Opis szkoleniaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Brakowanie dokumentacji zazwyczaj odbywa się na podstawie istniejącej ewidencji zasobu archiwum zakładowego lub składnicy akt. Akta, których okres przechowywania minął, typuje się drogą analizy spisów zdawczo-odbiorczych.

Czasem jednak, gdy proces porządkowania i ewidencjonowania zasobu jest dopiero wdrażany, jednostka jest zmuszona wybrakować przetrzymaną dokumentację na podstawie spisu z natury. Celem szkolenia jest przeprowadzenie słuchacza przez tę procedurę. W czasie szkolenia będziemy dokonywać brakowania dokumentacji własnej jednostki oraz dokumentacji, którą jednostka otrzymała w drodze sukcesji biernej

Część pierwsza ­ – Wprowadzenie do problematyki.

1.Procedura brakowania dokumentacji – zarys
2. Brakowanie na podstawie ewidencji a brakowanie na podstawie spisu z natury – porównanie.
3. Typowanie akt do brakowania – które teczki mogą zostać już wybrakowane?
4. Komisja oceny dokumentacji – udział pracowników merytorycznych w brakowaniu.
5. Wnioskowanie do odpowiedniego Archiwum Państwowego o wyrażenie zgody na brakowanie.
6. Sposoby niszczenia akt i współpraca w tym zakresie z podmiotem zewnętrznym. Niezbędne dokumenty

Część druga – warsztaty praktyczne dokonywane na fiszkach imitujących akta

1.Rozpoznanie przynależności zespołowej akt – kto jest aktotwórcą ?
2. Segregacja i systematyzacja akt – wydzielenie akt przeznaczonych do brakowania z zasobu.
3. Spisywanie dokumentacji wytypowanej do brakowania na spisy dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu. Ujęcie na spisie dokumentacji własnej i dokumentacji przejętej w ramach sukcesji.
4. Wnioskowanie o wyrażenie zgody na brakowanie. Kompletowanie dokumentacji procesu brakowania.

Część trzecia:

Dyskusja. Sesja pytań i odpowiedzi

Wykształcenie zdobyła na Uniwersytecie Śląskim na kierunku Historia  (licencjat: pierwsza specjalizacja: nauczycielska, druga: archiwalna; studia magisterskie specjalizacja: archiwalna i zarządzanie dokumentacją), na kierunku Socjologia (licencjat) oraz Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe (studia magisterskie). W chwili obecnej przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Uczestniczyła w studiach na Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii. Laureatka nagród i stypendiów naukowych, w tym  Wyróżnienia Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla Najlepszych Absolwentów.

Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu: udokumentowane kilkaset godzin przeprowadzonych szkoleń oraz kilkuletnie zatrudnienie na etacie nauczyciela na kierunku Technik Archiwista.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny.Uczestnicy będą musieli wydrukować i wyciąć otrzymany przed szkoleniem zestaw fiszek imitujących teczki aktowe. Po zakończeniu szkolenia słuchacze otrzymają klucze do zadań, które robili razem z wykładowcą.

Przy zgłoszeniu do 4 października cena jedyne 279zł/ os

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

Bez wychodzenia z domu, przy po mocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
W oparciu o platformę szkoleniową;
Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.