Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Biuletyn Informacji Publicznej

27 kwietnia_09:00 - 13:00

290zł (+VAT)

Termin: 27 kwietnia Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 290 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

• Zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i praktyki związanej ze dostosowaniem BIP’u do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami

• Zdobycie wiedzy praktycznej na temat właściwego przygotowania oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej po zmianach wymaganych ww. ustawami

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

• Osoby prowadzące BIP

• Członkowie zespołów redakcyjnych BIP

• Administratorzy stron podmiotowych

• Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

I. Standard WCAG 2.1 a dostępność stron internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej
1. Standard WCAG 2.1
2. Jakie adresy www obejmuje standard WCAG?
3. Jak wdrożyć WCAG 2.1 na poziomie strony internetowej oraz strony podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej
4. Przykłady dobrych praktykII.

II. Ustawa o dostępności cyfrowej a strony internetowe, Biuletyn Informacji Publicznej i social media
1. Wymagania techniczne i organizacyjne dostępności cyfrowej stron internetowych oraz BIP w
oparciu o Ustawę o dostępności cyfrowej;
2. Przeprowadzenie oceny zapewnienia dostępności cyfrowej – na czym polega?;
3. Deklaracja dostępności. Co to jest i gdzie ją zamieścić na stronie internetowej oraz w BIP?;
4. Zadania kontrolne ministra właściwego do spraw informatyzacji;
5. Sankcje przewidziane przepisami prawa;
6. Dobre praktyki;
7. Wymogi dla podmiotowych stron BIP w myśl ustawy:
– Język migowy,
– Alfabet Braille’a,
– zapewnienie możliwości odsłuchu materiałów publikowanych na stronie podmiotowej,
– pobieranie wersji tekstowej dokumentów celem użycia w urządzeniach dedykowanych
odczytowi maszynowemu,
– wysoki kontrast,
– animacje
– audiodeskrypcja
– użycie kolorów
– logiczny układ menu podmiotowego i przedmiotowego
– wyszukiwanie
– treści
– hierarchia nagłówków
– napisy rozszerzone
III. Zagadnienia praktyczne
1. Zasady tworzenia treści dostępnych cyfrowo;
2. Najczęstsze błędy;
3. Napisy rozszerzone – rozwinięcie zagadnienia;
4. Audiodeskrypcja;
5. Transkrypcja;6. Tworzenie dostępnych plików tekstowych i graficznych;
7. PDFy;
8. Justowanie;
9. Czcionki;
10. Wideo;
11. Nagłówki;
12. Nawigacja;
13. Obsługa za pomocą klawiatury;
14. Etykiety;
15. Atrybut Title;
16. Atrybut Alt;
17. Prosty przekaz;
18. Captcha;
19. Animacje;
20. Tabele;
21. Kursywa;
22. Hierarchia nagłówków – rozwinięcie zagadnienia;
23. Listy;
24. Punktory;
25. Akapity;
26. Prosta i zrozumiała treść;
27. Tworzenie dostępnych cyfrowo treści w social mediach.
IV. Przykłady dostosowanych stron internetowych do standardu WCAG 2.1 oraz stron
podmiotowych Biuletynu do wymogów Ustawy o dostępności cyfrowej.

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujace się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 4 kwietnia cena za szkolenie to 270 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.