Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

BHP – obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie COVID 19

16 kwietnia_10:00 - 13:00

259zł (+VAT)

Termin: 16. kwietnia 2021 Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciMetodykaProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na obowiązki pracodawcy związane z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy. Pracodawca jest szczególnie zobowiązany do zapewnienia pracownikom warunków pracy, które ograniczają ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. A jak to wygląda w świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – COVID19? Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie skierowane jest dla pracodawców, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby.

Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat.

Wstęp
• Tarcze antykryzysowe a BHP
• Pracownik zdalny a BHP
• Zasady organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
• Zasady dotyczące zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
BHP – obowiązki pracodawcy i pracownika
1. Służba bhp
2. Czym jest ocena ryzyka zawodowego
3. Badania lekarskie pracowników .
• wstępne, okresowe, kontrolne, końcowe
• skierowanie na badania .
• zawarcie umowy na wykonywanie badań profilaktycznych.
• orzeczenie lekarskie
• koszty badania
• badania lekarskie w dobie COVID 19
4. Szkolenia bhp
• wstępne
• okresowe .
• szkolenia w dobie COVID 19
5. Dokumentacja bhp zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji pracowniczej
6. Praca przy komputerze – wymagania bhp
7. Okulary dla pracownika
• wyłączenia z refundacji
• rodzaj refundowanych okularów
• częstotliwość zakupu szkieł
• opodatkowanie i oskładkowanie kosztów zakupu okularów
8. Środki ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
9. Jak wyliczyć ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
10. Wymagania bhp dla pomieszczeń.
11. Ochrona pracy kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
12. Regulamin pracy a bhp
13. Wypadki
• wypadek przy pracy
• wypadek przy pracy zdalnej
• wypadek w trakcie delegacji
• działania podejmowane w razie wypadku przy pracy
• zespół powypadkowy – powołanie, skład, zadania
• protokół powypadkowy
• rejestr wypadków
14. Prawo pracownika do powstrzymanie się od pracy
15. Odpowiedzialność za naruszenie zasad bhp przez pracodawcę i pracownika
Pytania

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

Szkolenie on-line
Polska

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.