szkolenie online

Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego w obowiązkach organu prowadzącego szkołę/placówkę oświatową po zmianie ustawy Karta Nauczyciela

ID szkolenia: 2722

Kategorie

Oświata

Region

Cała Polska, Online

Tagi

#online, #RES, #res edukacja, #resedukacja, #szkolenie, #szkolenie online, #szkolenieonline, #webinar, awans, awans zawodowy, edukacja, karta nauczyciela, nauczyciel, nauczyciel mianowany, oświata, placówka oświatowa, szkoła
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 23. maja cena szkolenia to jedyne 379 zł/os!

Cel i korzyści

Co wyniesiesz z tego szkolenia?

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego po zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz otrzymają przykłady niezbędnych dokumentów (w wersji edytowalnej) dotyczących organizacji pracy komisji egzaminacyjnej wg nowych zasad i przepisów przejściowych. Omówione zostaną również przypadki praktyczne dotyczące problemów w organizacji postępowania egzaminacyjnego a także przedstawione będzie  orzecznictwo sądowe dotyczące procedur awansu zawodowego nauczycieli.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne dotyczące awansu zawodowego w 2023 roku, w tym przepisy przejściowe pozwalające na realizację awansu wg zapisów Karty Nauczyciela obowiązujących przed 01.09.2022r.
2. Dwie ścieżki awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, w tym przedstawienie możliwych terminów zdawania egzaminów przez nauczycieli wg nowych i „starych” zasad.
3. Rola i zadania organu prowadzącego w procesie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego:
1) obowiązek przeprowadzenia postępowania administracyjnego na wniosek nauczyciela, etapy postępowania;
2) analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (warunki nadania stopnia nauczyciela mianowanego, w tym posiadanie niezbędnych kwalifikacji i odbycie wymaganego stażu lub przygotowania do zawodu nauczyciela).
4. Organizacja pracy komisji egzaminacyjnej:
1) prawidłowe ustalenie składu komisji i tryb jej powołania;
2) zawiadomienia dla członków komisji;
3) opracowanie protokołu przebiegu pracy komisji egzaminacyjnej;
4) wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu, w tym obowiązek prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń.
5. Zakończenie postępowania administracyjnego – akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego wraz z uzasadnieniem lub decyzja administracyjna odmawiająca nadania stopnia nauczyciela mianowanego (przykład takiej decyzji).
6. Organizacja ślubowania przez nauczyciela, któremu nadany będzie stopień nauczyciela mianowanego (organ odpowiedzialny oraz termin złożenia ślubowania).
7. Obowiązek wprowadzenia do Systemu Informacji Oświatowej danych o nauczycielach, którym nadano stopień nauczyciela mianowanego.
8. Nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez organ prowadzący w związku z awansem na stopień nauczyciela mianowanego (przykłady rozstrzygnięć sądowych).
9. Pytania i odpowiedzi.

Prowadzący

Doświadczony wykładowca, praktyk w zakresie prawa oświatowego, pracownik samorządowy z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem oświatą (dyrektor szkoły, wizytator kuratorium oświaty, wicedyrektor regionalnej placówki doskonalenia nauczycieli, obecnie główny specjalista ds. oświaty w jednostce samorządu terytorialnego); trenerka specjalizująca się w szkoleniach z zakresu: Systemu Informacji Oświatowej, dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych (w tym pomocy de minimis), zmian w przepisach prawa oświatowego, jak również organizacji pracy szkół.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
  • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
  • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
  • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

26 czerwiec 2023 09:00

Data do:

26 czerwiec 2023 13:00

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

429 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

Zobacz więcej

Warsztaty praktyczne: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na środki spożywcze i usługi cateringowe. Prowadzenie gospodarki magazynowej środkami spożywczymi po przeprowadzeniu zamówienia i podpisaniu umowy.

Zobacz więcej

Układanie receptur i jadłospisów w żywieniu zbiorowym dzieci i młodzieży – szkolenie warsztatowe, doskonalące.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia