Archiwum zakładowe

ID szkolenia: 1500

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#archiwizacja, #instrukcja_archiwalna, #zarządzanie_dokumentacją, akta, archiwum_zakladowe, dokumenty
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 02. luty  Miejsce: ONLINE Cena: 270 zł (+VAT)


Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

Cel i korzyści

  • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej
  • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Adresaci

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Program szkolenia

1. Rodzaje współczesnej dokumentacji

-Dokument – dowód pierwszorzędny – pojęcie, rodzaje
-Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
-Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw

2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

-Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych
-Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych

3. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.

-Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
-Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
-Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?

4. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach obowiązującą od dnia 4 maja 2019 r.

-Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
-Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
-Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
-Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
-Prowadzenie rejestru zawartych umów

5. Instrukcja Kancelaryjna, a archiwum zakładowe

-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
-Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
-Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
-Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
-Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
-Opisywanie teczek
-Sporządzanie ewidencji

6. Instrukcja archiwalna

-Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
-Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
-Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
-Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
-Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
-Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
-Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
-Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
-Nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
-Sprawozdawczość archiwum zakładowego
-Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki

7. Procedura brakowania dokumentacji

-Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
-Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
-Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
-Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
-Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
-Typowanie dokumentacji do zniszczenia
-Sporządzanie wniosku na brakowanie

Prowadzący

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do do 19. stycznia cena za szkolenie to 250 zł/os.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 luty 2022 09:00

Data do:

02 luty 2022 15:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

270 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Archiwizacja dokumentów w szkołach i placówkach oświatowych

Zobacz więcej

Elektronizacja postępowania administracyjnego (w tym podatkowego)

Zobacz więcej

Doręczenia elektroniczne po zmianach obowiązujących od 10 grudnia 2023 r.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia