Archiwum zakładowe

ID szkolenia: 1500

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

#archiwizacja, #instrukcja_archiwalna, #zarządzanie_dokumentacją, akta, archiwum_zakladowe, dokumenty
Opiekun szkolenia
Brak danych

Termin: 02. luty  Miejsce: ONLINE Cena: 270 zł (+VAT)


Katarzyna Wardzińska
tel. 792 210 125
e-mail: kwardzinska@res.edu.pl

Cel i korzyści

  • Nabycie, zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w kancelarii/archiwum jednostki organizacyjnej
  • Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Adresaci

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładowe w urzędach i innych instytucjach, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia. Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Program szkolenia

1. Rodzaje współczesnej dokumentacji

-Dokument – dowód pierwszorzędny – pojęcie, rodzaje
-Kategoryzacja dokumentacji tworzonej, napływającej i składanej w podmiocie
-Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akt spraw

2. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie

-Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych
-Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych

3. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych wprowadzone od 1 stycznia 2019 r.

-Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
-Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
-Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?

4. Zabezpieczenie danych w archiwum zgodnie z nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach obowiązującą od dnia 4 maja 2019 r.

-Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt
-Stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję
-Zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów
-Prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą
-Prowadzenie rejestru zawartych umów

5. Instrukcja Kancelaryjna, a archiwum zakładowe

-Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
-Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC)
-Postępowanie z dokumentacją elektroniczną
-Przekazywanie akt do archiwum zakładowego
-Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych
-Opisywanie teczek
-Sporządzanie ewidencji

6. Instrukcja archiwalna

-Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt
-Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt
-Przejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego/składnicy akt
-Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów)
-Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym
-Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie
-Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt
-Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt
-Nowe zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych
-Sprawozdawczość archiwum zakładowego
-Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki

7. Procedura brakowania dokumentacji

-Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur
-Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji
-Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
-Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
-Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
-Typowanie dokumentacji do zniszczenia
-Sporządzanie wniosku na brakowanie

Prowadzący

AMP Trainers’ HUB – Usługi szkoleniowe i archiwistyczne, zajmujące się prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych (RODO), archiwistyki, platformy EPUAP2, systemów klasy EZD (ELOprofessional), Biuletynu Informacji Publicznej, prawa administracyjnego i dostępu do informacji publicznej. Wdraża systemy ochrony danych osobowych, zajmuje się audytem ryzyka związanego z przeważaniem danych osobowych, opracowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych, obiegu dokumentów w podmiocie oraz informacji publicznej., Ponadto wdraża platformę EPUAP2 wraz z jej konfiguracją, nadzoruje projekty archiwizacyjne oraz digitalizacyjne.

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do do 19. stycznia cena za szkolenie to 250 zł/os.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

  • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
  • W oparciu o  platformę szkoleniową;
  • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
  • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

02 luty 2022 09:00

Data do:

02 luty 2022 15:00

Miejsce:

Brak danych

Koszt:

270 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Elektronizacja w praktyce: EZD, EPUAP2, e -Doręczenia, podpis zaufany i podpis elektroniczny w pracy urzędu

Zobacz więcej

Cyberbezpieczeństwo, zagrożenia oraz ochrona danych osobowych

Zobacz więcej

Nowelizacja Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia