Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentów w firmie,biurze,sekretariacie

18 lutego_10:00 - 15:00

449zł (+VAT)

Termin: 18 lutego 2020 Miejsce: Katowice Cena: 449 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Justyna Sokólska
tel798 301 781
e-mail:jsokolska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Celem szkolenia jest nabywanie,  zaktualizowanie i pogłębienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania dokumentacją oraz wiedzy niezbędnej do zgodnej z obowiązującymi przepisami organizacji pracy w biurach / archiwum jednostki organizacyjnej. Omówienie nowych przepisów znowelizowanej ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Osoby zajmujące się archiwizacją w zakładach oraz prowadzące archiwum zakładów, pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów.

Część I
Archiwizacja
1. Prawne regulacje dotyczące postępowania z dokumentacją,
3. Dokumentacja niejawna i kancelaria tajna.
4 Organizacja sieci archiwalnej.
5. Rodzaje i postać współczesnej dokumentacji.
6. Kwalifikacje archiwalne dokumentacji oraz okresy przechowywania najważniejszych akt kat. archiwalnej B.
7. Rodzaje dokumentów – ćwiczenia praktyczne
8. System kancelaryjny – zasady tworzenia
– Organizacja pracy kancelaryjnej i obieg dokumentacji.
– Wykaz akt
– Dokumentacja tworząca akta spraw i nie tworząca akta spraw
– Znak spraw
9. Udział komórek innych niż merytoryczne przy załatwianiu spraw.
10. Czynności kancelaryjne w systemie (tradycyjnym) papierowym i elektronicznym (EZD).
11. Postępowanie z dokumentacją likwidowanych jednostek organizacyjnych. Ustanie działalności podmiotu lub jego reorganizacji a proces archiwizacji dokumentacji
12. Obieg dokumentów w dobie RODO
13. Organizacja i zakres działania archiwum zakładowego
14. Archiwizowanie dokumentacji, w tym dokumentacji nie aktowej.
15. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
16. Zadania praktyczne.

Część II Bezpieczeństwo
1. Ochrona danych osobowych.

2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony danych osobowych w świetle RODO

– dane osobowe i szczególne kategorie danych osobowych,

– zbiór danych osobowych,

– przetwarzanie danych osobowych,

– administrator danych osobowych i procesor,

– anonimizacja i pseudonimizacja,

– profilowanie

3. Kategorie danych osobowych.

4. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych zawarte w RODO:

– zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości,

– zasada ograniczenia celu przetwarzania danych,

– zasada minimalizacji danych,

– zasada prawidłowości danych, zasada ograniczenia przetwarzania danych,

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

6. Klauzule informacyjne.

7. Obowiązki wynikające z RODO.

8. Monitoring

9. Jak zaprojektować proces bezpieczeństwa w archiwum.

– jak przeprowadzić audyt

– wybór zabezpieczeń

– etapy tworzenia niezbędnej dokumentacji

–procedury – co powinny zawierać?

– podejście oparte na ryzyku

–stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji udostępniania akt.

– stosowanie pseudonimizacji i anonimizacji w sytuacji wypożyczania akt poza instytucję.

– zawieranie umów pomiędzy instytucją a użytkownikiem zakazujących dalszego
przetwarzania danych przez osobę korzystającą z dokumentów.

– prowadzenie rejestru sprostowań i uzupełnień oraz zgłoszonych praw osób których dane dotyczą.

– prowadzenie rejestru zawartych umów.
10. Nowe obowiązki Archiwów Zakładowych i Składnic Akt

– obowiązek przyjmowania, rejestrowania i przechowywania sprostowań i uzupełnień.

-Prawa osób wynikające z RODO

-Obowiązek nie ingerowania w materiały archiwalne.

-Zapewnienie dostępu do danych w celach naukowych i archiwalnych.

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. ze Wyższą Szkołą Prawa we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.
Prelegentka wielu konferencji, autorka licznych prac naukowych. Współpracowała m.in. z University College of London, Instytutem Herdera w Marburgu, Mykolas Romeris University w Wilnie, Lithuanian University of Educational Sciences w Wilnie realizując projekty badawcze i wykłady.
Prowadząc szkolenia stara się wyjaśniać skomplikowane rzeczy za pomocą zrozumiałego języka. Do każdego szkolenia podchodzi indywidualnie. Ma za sobą wiele godzin szkoleń i warsztatów otwartych i zamkniętych oraz wiele godzin wykładów ze studentami.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 04. lutego cena szkolenia to 419 zł/os.

RES Edukacja s.c. zapewnia Trenera, materiały szkoleniowe, notes, długopis, przerwę kawową, lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

Szczegóły

Data:
18 lutego
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
449zł (+VAT)
Wydarzenie kategorie:
,
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Katowice, Centrum biurowo – szkoleniowe MONIUSZKI 7
ul. Moniuszki 7
Katowice, 40-005 Polska
+ Google Map

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.