Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Ustawa). Zgodnie z art. 52 Ustawy istnieje obowiązek szkolenia pracowników instytucji obowiązanej.

21 marca_09:00 - 14:00

429zł

Termin: 21 marca Cena: 429 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail:kzajkowska@res.edu.pl
Cel AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Słuchacz ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę o zakresie funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Słuchacz posiada wiedzę w zakresie budowy i dostosowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także posiada wiedzę dotyczącą oceny ryzyka i procedowania zgłoszeń.

Słuchacz posiada umiejętność interpretacji zapisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a także wdrożenia procedur AML w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz identyfikacji ryzyk.

Wszyscy pracownicy instytucji obowiązanych, którzy mają dostęp do informacji o Klientach

Osoby rozliczające transakcje, działy finansowe, osoby zarządzające podmiotami.

PLAN SZKOLENIA
1) Polityka dot. przeciwdziałania praniu pieniędzy
2) Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Procedura);
3) Podstawa prawna, działalność instytucji obowiązanej podlegająca Ustawie, wdrożenie Procedury;
4) Zakres Procedury oraz podstawowe pojęcia użyte w Ustawie oraz Procedurze;
5) Ocena ryzyka, stosowanie wobec klientów środków bezpieczeństwa finansowego; identyfikacja, rozpoznanie, ocena i udokumentowanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną;
6) Poziom niskiego ryzyka – uproszczone środki bezpieczeństwa finansowego; Poziom ryzyka normalny –standardowe środki bezpieczeństwa finansowego; Poziom ryzyka podwyższony – wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego. Matryca oceny ryzyka;
7) Środki bezpieczeństwa finansowego;
8) Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego oraz wpis do rejestru beneficjentów rzeczywistych
9) Identyfikacja, weryfikacja Klienta;
10) Przetwarzanie danych osobowych i informacji Klienta;
11) Stosunki gospodarcze z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, rejestr PEP;
12) Obowiązek przechowywania dokumentacji;
13) Szkolenia i upowszechnianie wiedzy z zakresu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Weryfikacja i dostosowanie procedur do zmian
14) Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
15) Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi i właściwemu prokuratorowi, wstrzymywanie transakcji i blokada rachunków;
16) Rejestrowanie transakcji oraz procedura zgłaszania transakcji.
17) Przekazanie do Generalnego Inspektora formularza identyfikującego [Obowiązek zgłoszenia do GIIF Wypełnij formularz identyfikujący];
18) Podsumowanie szkolenia.

Dr Marlena Wach

Dr Marlena Wach, jest radcą prawnym, ekspertem w zakresie danych osobowych, AML, prawa telekomunikacyjnego, IT, nowych technologii, prawa autorskiego, mediów, infrastruktury, cloud computing, sztucznej inteligencji, Internetu rzeczy, big data, prawa konkurencji i konsumentów.

Posiada wieloletnie doświadczenie w negocjowaniu umów, prawie zamówień publicznych, prawie unijnym oraz mediacji. Pracowała 7 lat doradzając w sektorze telekomunikacyjnym oraz regulacjach, a następnie była szefem praktyki technologii, mediów, telekomunikacji w międzynarodowych kancelariach DLA Piper oraz Bird & Bird oraz starszym prawnikiem w DZP i K&L Gates. Marlena przez 6 lat była wykładowcą, obecnie prowadzi szkolenia dla biznesu. Jest także autorem wielu publikacji biznesowych oraz naukowych. Zajmuje się także doradztwem w ramach programów funduszy unijnych oraz krajowych.

Doradza prawnie i biznesowo w sposób praktyczny, uwzględniając zawsze aspekty i specyfikę działalności danego podmiotu oraz otoczenie regulacyjne, kontraktowe i biznesowe klienta. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UW, gdzie także obroniła swoją pracę doktorską.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.