Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Aktualne warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika drogowego, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne oraz kontrola przewoźników przez samorząd.

16 lipca_10:00 - 14:00

339+(VAT)

Termin: 16 lipiec  Cena: 339 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl

 

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci : pracownicy gminy, miasta, starostwa, urzędu marszałkowskiego

1.Warunki wydawania zezwolenia na zawód przewoźnika, licencji i zaświadczenia na potrzeby własne

1.1Zadania samorządu wynikające z „Pakietu Mobilności”, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1071/2009
-zmiana zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009
-zmiana warunków związanych z wymogiem posiadania: siedziby, dobrej reputacji, zdolności finansowej, kompetencji zawodowych, zmiany dotyczące KREPTD
1.2 Roczne sprawozdanie finansowe i polisa jako potwierdzenie sytuacji finansowej
-pozycji księgowa „kapitał i rezerwy” opinia MF, ogólne warunki ubezpieczenia
1.3 Wyroki NSA dotyczące zawieszenie transportu drogowego i czynności starosty dotyczących zezwolenia wydanego przez GITD
1.4 Zaświadczenia na potrzeby własne a informacja z KRK
1.5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r.
-zasady weryfikacji zdolności finansowej wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/698
-środki tymczasowe określone w rozporządzeniu (UE) 2020/698
1.6 Stosowanie przepisów wprowadzonych w okresie epidemii (ustawy … COVID-19)
-zawieszenie niektórych wymagań dla kierowców, przedłużenie ważności dokumentów
1.7 Licencje taxi, na samochód osobowy i pojazd samochodowy (7-9 osób)
-zmiana licencji na taksówki (bez dostosowania do nowych wymagań)
-dostosowanie do nowych wymagań licencji taxi
-wydawanie nowych licencji na przewóz osób taksówką, samochodem osobowym i pojazdem samochodowym (7-9 osób), stosowanie „starych” i „nowych” wzorów dokumentów
1.8 Sukcesja licencji i zezwoleń
-decyzje o przeniesieniu i potwierdzeniu zgody na wykorzystywanie uprawnień
-zakres stosowania przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym

2.Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
-porównanie warunków wydawania zezwoleń na przewozy regularne i regularne specjalne
-zmiana umowy zawartej w wyniku zamówienia publicznego (COVID-19)
-ograniczenia dotyczące autobusów (COVID-19)
-odstąpienie od warunków określonych w zezwoleniu (ustawy … COVID-19)
-termin ważności zezwoleń, zmiana ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

3.Kontrola przewoźników przez samorząd z uwzględnieniem przepisów krajowych i unijnych
-rodzaje kontroli, warunki ich przeprowadzania i stosowane procedury
-weryfikacja wymagań dla kierowcy i przedsiębiorcy (ustawy … COVID-19 i rozp. 2020/698)
-nowe warunki kontroli wynikające z rozporządzenia (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r.
-konsekwencje kontroli przewoźników przez samorząd, rodzaje nakładanych kar

4.Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Wykładowca i trener w tematyce prawa transportowego 16 lat doświadczenia w realizacji szkleń dla administracji samorządowej w zakresie wydawania licencji zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych, kontroli przewoźników, organizacji publicznego transportu zbiorowego, organizacji przewozów uczniów, wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Posiada duże doświadczenie w pracy w urzędach nadzoru i kontroli transportu drogowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów miesięcznika „Transport Drogowy” (Verlag Dashofer). Realizował szkolenia oraz działania doradcze w ramach projektów twinningowych, jako ekspert oddelegowany przez stronę kontraktu bliźniaczego. Prowadził szkolenia służb i administracji Ukrainy, Chorwacji i Turcji w zakresie wymagań prawa wspólnotowego w szczególności: czasu pracy kierowców, dostępu do rynku przewozów drogowych, wymagań stosowanych przy przewozie towarów niebezpiecznych, kształcił tureckich trenerów i doradców DGSA. Prowadził wykłady i ćwiczeń dla studentów kierunku Transport Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, wykłady na Studiach Podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi również szkolenia otwarte w tematach: mocowania ładunków, przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, a także szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, szkolenia inspektorów transportu drogowego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu do 24 czerwca  2021 cena za osobę to jedyne 309 zł 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
 • W oparciu o  platformę szkoleniową
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo

Szczegóły

Data:
16 lipca
Czas:
10:00 - 14:00
Koszt:
339+(VAT)
Wydarzenie Tagi:
, , , ,

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.