Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Aktualne problemy podatkowe – odliczenie i korekta podatku VAT

2 lipca_09:00 - 11:00

219zł

Termin: 02. lipca Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena:  219 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl

AdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Adresaci:

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników wydziałów finansowych i księgowych jednostek samorządu terytorialnego (zarówno dla urzędów obsługujących JST, jak i jednostek organizacyjnych), a także dla pracowników instytucji kultury. Szkolenie skupia się na aspektach praktycznych omawianych problemów, odwołuje się do atu lanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych oraz poparte jest dużą ilością przykładów z działalności JST  i instytucji kultury.

  1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT.

   

  • Wskazanie na katalog czynności opodatkowanych podatkiem VAT i zdarzenia niepodlegające opodatkowaniu – omówienie transakcji, których kwalifikacja może rodzić wątpliwości i skutki dla odliczenia podatku VAT

   

  1. Odliczenie podatku naliczonego.

   

  • Omówienie podstawowych warunków  odliczenia podatku i praktyczne zilustrowanie zasad ustalania związku danego zakupu z czynnościami opodatkowanymi.
  • Analiza konkretnych przypadków (działanie w ramach konsorcjum i wspólnego przedsięwzięcia, zakup towarów i usług w związku z realizowaniem wydarzeń otwartych, świadczenia dla pracowników)
  • Określenie terminów odliczenia podatku w przypadku zakupów krajowych i transakcji międzynarodowych.
  • Rozliczenie faktur korygujących.
  • Zasady odliczania podatku w przypadku zakupu pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i paliwa.
  • Zdarzenia, które nie dają prawa do odliczenia podatku. Prawidłowe udokumentowanie transakcji jako warunek odliczenia.

   

  1. Wpływ na odliczenie podatku aktualnych i planowanych zmian w podatku VAT

   

  • Faktura do paragonu, a odliczenie VAT – nowe zasady wystawiania faktur do paragonów.
  • Split payment i jego wpływ na odliczenie VAT
  • Nowe zasady dotyczące odwrotnego obciążenia, wykreślenie podatnika z rejestru, zmiany w zasadach rejestracji – dodatkowe

   

  1. Weryfikacja dostawcy – w jaki sposób wytyczne Ministerstwa Finansów powinny zostać wdrożone przez szkoły wyższe?

   

  1. Odliczenie podatku VAT z wykorzystaniem współczynnika proporcji.

   

  • Zasady ustalania kwoty podatku podlegającej odliczeniu – kiedy korzystamy z współczynnika proporcji?
  • Zasady wyliczania proporcji – jak ustalić obrót roczny, czy uwzględniamy czynności niepodlegające opodatkowaniu, kwalifikowanie dotacji, transakcje nie uwzględniane podczas wyliczenia współczynnika proporcji, zasady zaokrąglania współczynnika proporcji.

   

  1. Tzw. współczynnik preproporcji .
  • Kto jest zobowiązany do obliczania preproporcji – sytuacja jednoosobowych działalności gospodarczych, podmiotów uzyskujących dotacje, fundacji oraz jednostek samorządy terytoriualnego, uczelni i innych podmiotów dotowanych z budżetu państwa.
  • Jak obliczać preproporcję – czy podatnik może samodzielnie ustalić wysokość współczynnika?
  • Czy preproporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji.
  • Dotacje uwzględniane w obliczeniu preproporcji przez JST
  • Moment wydatkowania dotacji, a konieczność uwzględnienia jej w preproporcji.

   

   

  1. Korekta roczna

   

  • Weryfikacja współczynnika proporcji i preproporcji, właściwa deklaracja podatkowa.
  • Obowiązkowe korekty przy realizacji inwestycji.
  • Zasady dokonywania korekty w przypadku nabycia środków trwałych. Sprzedaż środka trwałego w okresie korekty.
  • Korekta w przypadku zakupu nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania.

   

  1. Deklaracja i ewidencja VAT w formie JPK (likwidacja dotychczasowych deklaracji VAT)

  – nowe deklaracje VAT – forma składania i zakres danych;

  – składanie informacji podsumowujących;

  – zasady prowadzenia ewidencji VAT po zmianach;

  – część ewidencyjna pliku JPK – deklarowanie MPP, GPT, procedury szczególne;

  – część deklaracyjna pliku JPK – deklarowanie transakcji objętych MPP;

  – składanie korekt deklaracji;

  – odpowiedzialność za błędy.

  PYTANIA I ODPOWIEDZI

Doradca podatkowy, prawnik, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, z ponad 10 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 1000 godzin przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych,  z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 14 czerwca cena za szkolenie to 199 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.