Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Akademia Fakturowania, w tym nowy system E-faktur od 1 stycznia 2022r.

14 czerwca_09:00 - 13:00

369zł(+VAT)

Termin: 14. czerwca 2022 r. Miejsce: online Cena: 369 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Elwira Grygorczuk
tel. 518 192 393
e-mail: egrygorczuk@res.edu.pl

 

Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT
a) Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
b) Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
d) Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
e) Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
f) faktury zagraniczne a rejestr VAT – czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)

2. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
a) Kiedy faktura?
b) Kiedy nota obciążeniowa?
c) Kiedy rachunek?
d) kiedy umowa?
e) kiedy dokument pro-forma?
f) faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
g) sprzedaż nieudokumentowana

3. Faktury elektroniczne
a) Definicja faktury elektronicznej
b) Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
c) Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
d) najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych

4. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
a) Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
b) Zmiany od 1 lipca 2021r. w sposobie wykazywania faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K
c) Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? – Objaśnienia Ministerstwa Finansów
d) Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
e) Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
f) Korekta faktury uproszczonej

5. Obowiązkowa treść faktury:
a) Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
b) Numer NIP. Kiedy faktura z „PL” i przedrostkiem zagranicznym?
c) Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
d) Stawka podatku VAT na fakturze.
e) Wyrazy „odwrotne obciążenie” na fakturze – kiedy obowiązkowe?
f) Wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
g) Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach
h) stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
i) czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
j) czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?

6. Faktura zaliczkowa:
a) Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
b) Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
c) Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
d) Faktura końcowa „na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
e) Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
f) Faktury zaliczkowe w eksporcie, w tym zmiany wynikające ze SLIM VAT 1 od 1 stycznia 2021r.
g) Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP

7. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021:
a) Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
b) Treść faktury korygującej.
c) Termin wystawienia faktury korygującej
d) Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
e) Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
f) Anulowanie faktury
g) Faktury korygujące w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020

8. Nota korygująca
a) Przesłanki wystawienia.
b) Akceptacja noty korygującej.
c) Forma noty korygującej
d) nota korygująca w Krajowym Systemie e-faktur od 1 stycznia 2022r.

9. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
a) Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
b) Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
c) konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
d) Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki

10. Refaktury
a) w jakich przypadkach stosuje się refaktury
b) terminy wystawiania refaktur
c) refaktury a usługi kompleksowe – sposób na optymalizację

11. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur z u uwzględnieniem zmian wynikających ze SLIM VAT 1 i SLIM VAT 2
a) przesłanki odliczenia podatku VAT
b) Wydłużenie terminu odliczenia VAT na bieżąco z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.
c) Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
d) Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
e) Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
f) Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
g) Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
h) Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
i) Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.
j) Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach 2021.

12. Krajowy System e – Faktur (KseF) od 1 stycznia 2022
a)Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
b) Pojęcie faktura ustrukturyzowanej. Jak ją wystawić?
c) Zasady uzyskiwania akceptacji odbiorcy faktury ustrukturyzowanej
d) Moment wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej jako faktury elektronicznej
e) Zasady autoryzacji faktur ustrukturyzowanych (wyznaczanie osób upoważnionych w tym uprawnienia biur rachunkowych).
f) faktura zaliczkowa w KSeF,
g) Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
h) Zachęty do korzystania z faktur ustrukturyzowanych,
i) dane raportowane w JPK_VAT a KSeF,
j) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
k) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane w KSeF
l) faktury korygujące w KSeF,
ł) dostęp do faktur w KSeF.
m) nota korygująca a KSeF,
n) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
o) faktura uproszczona a KSeF,
p) faktury do paragonu a KSeF,
r) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
s) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
t) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,

Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, członek zespołu ekspertów do spraw Karnych Skarbowych przy Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, autor w serwisie Doradca w biznesie, doświadczona trenerka i autorka szkoleń.

Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie – rocznik 2010. Absolwentka kierunku „Analiza Ekonomiczna i Controlling przedsiębiorstw” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny.

Doświadczenie nabyła w największych kancelariach prawniczych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych, obsługujących również Urzędy, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj  .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na biuro@res.edu.pl

UWAGA! Przy zgłoszeni do 30. maja cena za osobę to jedyne 329 zł

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

 

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.