szkolenie online

Koordynator ds. dostępności  – zadania w zakresie zapewnienia dostępności administracji publicznej w świetle ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

ID szkolenia: 1290

Region

Dolnośląskie, Kujawsko - Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Online, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie

Tagi

Opiekun szkolenia
Uwaga!

Przy zgłoszeniu do 3. października 2022 r. cena za osobę to jedyne 299 zł.

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

Adresaci

Koordynatorzy ds. dostępności, inne osoby zainteresowane z państwowych lub samorządowych instytucji.

Cel:

Uzyskanie przez osoby zainteresowane praktycznej wiedzy w zakresie stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Program szkolenia

1. Najważniejsze regulacje prawne w zakresie dostępności i niedyskryminowania.
2. Status osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie i respektowanie praw osób.
3. Pokonywanie barier w dostępności – wskazanie na powszechne problemy z dostępnością
• bariery architektoniczne,
• bariery techniczne, w tym kwestia dostępności cyfrowej,
• bariery informacyjno – komunikacyjne.
4. Osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności – omówienie funkcjonowania i komunikacji z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w kontekście pokonywania barier oraz w kontekście wymogów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
• Zasady podstawowe
• Osoby niepełnosprawne ruchowo
• Osoby niewidome/niedowidzące
• Osoby niesłyszące/niedosłyszące
• Osoby niepełnosprawne intelektualnie
• Osoby z niepełnosprawnością psychiczną
• Osoby z autyzmem
• Osoby z ukrytą niepełnosprawnością
• Osoby z zaburzeniami mowy
• Osoby niskiego wzrostu
• Osoby z porażeniem mózgowym
• Osoby z innymi schorzeniami
5. Rola koordynatora ds. dostępności – czyli planowanie, realizacja i koordynowanie działań w sprawie zapewnienia dostępności.
6. Monitoring w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
7. Sporządzanie i uaktualnianie deklaracji dostępności.
8. Raportowanie o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
9. Podsumowanie szkolenia

Prowadzący

Specjalista w zakresie niepełnosprawności, niedyskryminacji i dostępności. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2012 r. ukończył z wyróżnieniem podyplomowe studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, uzyskując tytuł menedżera HR. Od 2006 r. merytorycznie związany z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem lub wykluczonymi, w szczególności osobami z niepełnosprawnością. W latach 2011-2015 członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni. W latach 2011-2017 członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Prowadzi kancelarię prawną. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo dotyczące osób z niepełnosprawnością, prawo pomocy społecznej oraz prawo antydyskryminacyjne. Specjalizuje się w sprawach dotyczących rent i orzeczeń dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczony trener, szkoleniowiec i prelegent. Długoletni pracownik merytoryczny, pracujący bezpośrednio z osobami z niepełnosprawnością. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, z Fundacją Integracja, Fundacją -PFPDN- Echo w Warszawie oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Doświadczenie w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnością (informacje wybrane):

 • na co dzień współpraca z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością: Fundacja Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja L’Arche Dom w Gdyni, PFPDN -Echo-, Fundacja Dom Marzeń, Fundacja Pokolenia, PSONI, TPBA Koło w Gdańsku, inne organizacje
 • Współpraca z portalem niepelnosprawni.pl w zakresie udzielania porad prawnych na zapytania czytelników portalu.
 • Współautor publikacji „Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną” dostępnej na stronie Dostępność wymiaru sprawiedliwości dla osób głuchych, z autyzmem lub niepełnosprawnością intelektualną – niepelnosprawni.pl
 • Od 2020 r. współpraca z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w zakresie prowadzenia szkoleń „Komunikacja w toku postępowania karnego i cywilnego z osobami dotkniętymi niepełnosprawnością oraz respektowanie ich praw”.
 • uchwałą Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 17 października 2019 r. – pozytywne zaopiniowanie na wykładowcę KSSiP. Tematyka wykładów będzie dotyczyła osób z niepełnosprawnością.
 • 20-21.09.2019 udział jako jedna z grona 100 osób, które będą miały realny wpływ na wypracowanie rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w ramach przyjaznego środowiska w pracy. Udział w #IDEATHON – pierwszy tego typu innowacyjny projekt CSR w Polsce realizowany dla Fundacji Integracja przez 9 firm zrzeszonych w ramach networku Human Explorers korporacji: DHL Parcel, Dentsu Aegis Network Polska, Orange, Alior, Grupa Żywiec, PWC, Budimex, Leroy Merlin, Polpharma. #IDEATHON ma pokazać światu nowy trend wolontariatu na rzecz fundacji, w tym przypadku w zakresie aktywizacji pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
 • Od 2015 r. do obecnie – Urban Legal Kancelaria Radcy Prawnego Michał Urban: aktywne doradztwo prawne i praktyka sądowa w różnego rodzaju sprawach, szkolenia prawne. Specjalizacja prawo osób niepełnosprawnych
 •  Od 2019  ekspert w ramach projektu „Bezpieczna przyszłość Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – testowanie modelu”, którego liderem jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Od 2015 – 2019 stała współpraca Kancelarii z organizacjami zajmującymi się osobami z niepełnosprawnością,
 • od 2006 do 2015 – Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, od 2009 na stanowisku Dyrektor Centrum Integracja w Gdyni, Dyrektor Centrów Integracja,
 • od 2016 Członek Komisji ds. praw człowieka i współpracy z organizacjami pozarządowymi działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.
 • 2013-2015 Członek Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 • 2011-2015 Członek Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnością działającej przy Prezydencie Miasta Gdyni.
 • 2011-2017 Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.
 • 2017-2018 wykłady dla słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, szkolenia kadry kierowniczej urzędów w zakresie prawa osób z niepełnosprawnościami.
 • 2014 II miejsce w konkursie Lodołamacze 2014 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia
 • 2012 medal „Gdynia bez Barier” za: „Niekonwencjonale metody aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych”
 • 2006 – 2021 udział i wystąpienia w licznych konferencjach i targach dotyczących tematyki niepełnosprawności, zdrowia, bezrobocia, rynku pracy, ekonomii społecznej, przedsiębiorczości, prawa.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci,
 • W oparciu o profesjonalną platformę szkoleniową,
 • Szkolenia odbywają się w czasie rzeczywistym z możliwością bezpośredniego kontaktu z prowadzącym,
 • Uczestnicy otrzymują bogate materiały szkoleniowe,
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem,
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.
Szczegóły i rejestracja

Data od:

19 październik 2022 08:30

Data do:

19 październik 2022 12:30

Miejsce:

szkolenie online

Koszt:

345 zł + VAT

Formularz ogólny: Pobierz formularz

Podobne szkolenia

Co jeszcze może Cię zainteresować?

Inwentaryzacja roczna w jednostkach – zasady przeprowadzenia, ewidencji i rozliczenia

Zobacz więcej

Specjalista ds. kadr i płac – 4 dniowy kurs

Zobacz więcej

Nowe wzory zaświadczeń podatkowych obowiązujące od 9 lipca 2022 r. Wszystko o zaświadczeniach i informacjach wydawanych przez gminne organy podatkowe.

Zobacz więcej

Dowiedz się więcej

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie, organizowanych przez nas szkoleniach, kursach i warsztatach zadzwoń lub napisz!

Sprawdź nasze szkolenia