Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

3dniowy kurs online dla Intendentów. -DIETETYKA Z ELEMENTAMI SYSTEMU HACCP I ZASADAMI PROWADZENIA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI .

25 sierpnia_09:00 - 27 sierpnia_15:00

599(+VAT)

Termin:25-27. sierpnia Miejsce: online  Cena:599 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Magda Rygorczuk
tel. 888 549 572
e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl
Adresaci Program szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

DLA INTENDENTÓW, MAGAZYNIERÓW I DIETETYKÓW PRACUJĄCYCH W ZAKŁADACH ŻYWIENIA ZBIOROWEGO.

 1. Wymagania krajowych i unijnych przepisów prawnych odnoszące się do bezpieczeństwa żywności i żywienia.
 2. Informowanie o właściwościach żywności.

2.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązkowego informowania konsumentów i zakładów żywienia zbiorowego o właściwościach środków spożywczych.

2.2. Jak interpretować dane na temat środków spożywczych przekazywane przez ich producentów? W jakim zakresie przepisy dotyczące znakowania środków spożywczych odnoszą się do zakładów żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych?

2.3. Ocena wartości odżywczej środka spożywczego na podstawie etykiety i innych elementów oznakowania.

 1. Podstawy żywienia człowieka.

3.1. Gospodarka energetyczna organizmu.

3.2. Gospodarka wodna w organizmie.

3.3. Równowaga kwasowo-zasadowa.

 1. Normy żywienia i składniki pokarmowe.

4.1. Geneza norm żywienia.

4.2. Potrzeby energetyczne organizmu.

4.3. Podział na grupy żywieniowe.

 1. Składniki odżywcze i ich znaczenie w żywieniu dzieci, młodzież.

5.1. Białka.

5.2. Tłuszcze.

5.3. Węglowodany.

5.4. Błonnik pokarmowy.

5.5. Witaminy.

5.6. Składniki mineralne.

5.7. Roślinne metabolity wtórne.

5.8. Płyny.

5.9. Średnia ważona norma na energię i składniki odżywcze.

 1. Podział produktów spożywczych na grupy i charakterystyka ich wartości odżywczej.
 2. Zasady wyliczania wartości odżywczej produktów, dań kulinarnych, posiłków i dziennych racji pokarmowych, tworzenie receptur.
 3. Alergie i nietolerancje pokarmowe.

8.1. Nietolerancja histaminy.

8.2. Nietolerancja laktozy.

8.3. Nietolerancja fruktozy.

8.4. Choroby zależne od glutenu.

8.4.1. Celiakia.

8.4.2. Alergia na pszenicę.

8.4.3. Nieceliakalna nadwrażliwość na gluten.

8.4.4. Zalecenia żywieniowe w diecie bezglutenowej.

 

 1. Leczenie dietetyczne chorób.

9.1. Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego.

9.2. Choroby jelit.

9.3. Choroby wątroby i dróg żółciowych.

9.4. Choroby trzustki.

9.5. Choroby nerek.

9.6. Choroby układu krążenia.

9.7. Choroby metaboliczne.

9.8. Choroby układu kostno-stawowego.

9.9. Nowotwory złośliwe.

9.10. Choroby oczu.

9.11. Choroby skóry.

9.12. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe,

9.13. Choroby endokrynologiczne.

9.14. Choroby neurodegeneracyjne.

 

 1. Zasady planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego.

10.1. Planowanie żywienia indywidualnego.

10.2. Planowanie żywienia zbiorowego.

 

 1. Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży.

11.1. Omówienie aktualnych przepisów prawnych: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r. w sprawie żywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych oraz Ustawa   o opiece nad dzieckiem do lat 3.

11.2. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej  i przeliczanie tych gramatur dla młodszych i starszych grup żywieniowych.

11.3. Przygotowywanie receptur zgodnych z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz spełniających kryteria norm żywienia dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.

11.4.  Zasady komponowania jadłospisów dla dzieci i młodzieży, w tym:

– zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu dziecka w placówce,

– zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,

– procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na żłobek, przedszkole, obiad szkolny i żywienie całodzienne,

– udział produktów wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w poszczególnych posiłkach (co musi się znaleźć w śniadaniu/II śniadaniu/obiedzie/podwieczorku/kolacji),

– zdefiniowanie terminów „porcja”, „dodatek”, „zawartość” w przypadku podawania ryb, mleka lub produktów mlecznych, warzyw i owoców,

– wykaz produktów spożywczych i ich składników dozwolonych i zakazanych do stosowania w żywieniu dzieci.

 

 1. Zasady żywienia zbiorowego osób dorosłych (w tym chorych i starszych).

12.1. Omówienie stanu prawnego dot. żywienia zbiorowego osób dorosłych, w tym osób chorych i starszych.

12.2. Ustalanie gramatur dań odpowiednich do norm żywienia danej grupy wiekowej i przeliczanie tych gramatur dla różnych grup żywieniowych.

12.3. Przygotowywanie receptur spełniających kryteria norm żywienia osób dorosłych, z uwzględnieniem sezonowości produktów spożywczych.

12.4.  Zasady komponowania jadłospisów dla osób dorosłych, w tym:

– zalecana liczba posiłków dostosowana do czasu pobytu w placówce,

– zachowanie odpowiedniego odstępu pomiędzy posiłkami,

– procent realizacji dziennych norm żywienia z podziałem na grupy wiekowe.

 

 1. Nowoczesna żywność: szansa czy zagrożenie dla zdrowia?

13.1. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

13.2. Produkty wzbogacane.

13.3. Suplementy diety.

13.4. Substancje dodatkowe do żywności.

13.5. Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne.

13.6. Interakcje: leki i żywność, leki i suplementy diety.

 

 1. System HACCP (opracowywanie dokumentacji, wdrażanie i utrzymywanie) oraz aktualne przepisy higieniczno – sanitarne obowiązujące w zakładach żywieniowo – żywnościowych.

14.1. Bezpieczeństwo i jakość zdrowotna żywności w świetle aktualnych przepisów prawnych krajowych i UE. Aktualne wymagania prawne stawiane dla zakładów żywieniowo – żywnościowych oraz sposób ich interpretowania przez służby kontrolne. Zmiany przepisów higieniczno-sanitarnych dla zakładów żywienia zbiorowego i ich wpływ na procedury                            i instrukcje w ramach systemu HACCP.

14.2. Nowe procedury planowania i przeprowadzania kontroli zakładów żywienia zbiorowego przez sanepid.

14.3. Ułatwienia we wdrażaniu systemu HACCP – stanowisko UE.

14.4. GHP, GMP, HACCP jako narzędzia zabezpieczania jakości zdrowotnej żywności.

14.5. Dobre Praktyki Higieniczne i Produkcyjne podwaliną systemu HACCP.

14.6 Zasady i etapy wdrażania systemu HACCP.

 

 1. Gospodarka magazynowa środkami spożywczymi.

15.1. Zasady prowadzenia magazynu środków spożywczych (programy magazynowe, kartoteki, dokumenty przyjęć i wydań, raporty okresowe) aspekty prawne, wskazówki praktyczne.

15.2. Zakres stosowania prawa zamówień publicznych.

15.3. Przygotowywanie zapytań ofertowych i dokumentacji przetargowej.

15.4. Egzekwowanie od dostawców właściwych jakościowo dostaw.

 

 • Jolanta Wójcik: Od 2007 roku trener i auditor w obszarze bezpieczeństwa żywności i żywienia. Posiada specjalizację z mikrobiologii, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania jakością, dietetyki i planowania żywienia. Autorka aplikacji KCALkulator żywieniowy do planowania żywienia i prowadzenia magazynu spożywczego umożliwiającej rozliczanie dostaw środków spożywczych i kontrolę realizacji umów o zamówienia publiczne. Uczestnik licznych szkoleń i kursów także z zakresu prawa zamówień publicznych.

Autorka licznych publikacji dotyczących organizacji żywienia zbiorowego dzieci  i młodzieży oraz osób dorosłych. Przez lata związana z Inspekcją Sanitarną, pełnomocnik systemu bezpieczeństwa żywności w dużym zakładzie wytwarzającym żywność pochodzenia zwierzęcego, audytor systemów zarządzania, w tym systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Autor licznych publikacji poświęconych tematyce HACCP m.in.: HACCP w żłobku i przedszkolu, HACCP w szkole, HACCP dla zakładów żywienia zbiorowego. Specjalizuje się w komponowaniu jadłospisów oraz szkoleń dla placówek żywienia zbiorowego dzieci, młodzieży i osób dorosłych – w tym żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szpitale, DPS. Zajmuje się również opracowaniem dokumentacji HACCP dla placówek żywienia zbiorowego. Swoje bogate doświadczenie zawodowe zawdzięcza tysiącom uczestnikom szkoleń, którzy przez lata zaufali jej doświadczeniu biorąc udział w szkoleniach.

 

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

 

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.