Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Ochrona danych osobowych pacjentów, w tym danych przetwarzanych w celach naukowych / TELEMEDYCYNA I E-USŁUGI MEDYCZNE

2 lutego_08:30 - 15:00

459zł

Termin: 2. luty Miejsce: Szkolenie ONLINE Cena: 459 zł (+VAT)

Opiekun szkolenia
Katarzyna Zajkowska
tel. 798 301 781
e-mail: kzajkowska@res.edu.pl
Cel i korzyściAdresaciProgram szkoleniaProwadzącyFormularz zgłoszeniowy

Przedstawienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w jednostkach opieki zdrowotnej oraz zasad działania telemedycyny i e-usług medycznych.

CHCESZ SKORZYSTAĆ Z JEDNEGO TEMATU?

NIC PROSTSZEGO – ZAPISZ SIĘ NA JEDEN BLOK -> KOSZT 289 ZŁ

1. Ochrona danych osobowych pacjentów, w tym danych przetwarzanych w celach naukowych

8:30 – 12:00

2. TELEMEDYCYNA I E-USŁUGI MEDYCZNE

12:30 – 15:00

Wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH pacjentów, w tym danych przetwarzanych w celach naukowych:

 • RODO – podstawowe pojęcia, zasady ochrony danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą, w kontekście podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)
 • Postępowanie przed organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne. Kontrola PUODO
 • Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania w sektorze zdrowia
 • Odpowiedzialność i sankcje za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
 • Powierzenie przetwarzania i udostępnienie danych osobowych
 • Prawne aspekty działania IOD – wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia
 • Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej
 • Ochrona danych osobowych w marketingu placówek medycznych
 • Ochrona danych w badaniach klinicznych
 • Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych
 • analiza aktualnego orzecznictwa oraz praktyki PUODO

 

 TELEMEDYCYNA I E-USŁUGI MEDYCZNE

 • Telemedycyna – możliwości i zagrożenia
 • Rodzaje e-usług medycznych
 • Legalność świadczenia usług medycznych na odległość
 • Jak przestrzegać praw pacjenta korzystającego z usług telemedycyny
 • Aspekty prawne korzystania z zewnętrznych platform do celów telemedycyny
 • Powierzenie przetwarzania i udostępnienie danych osobowych pacjentów korzystających z telemedycyny
 • Klauzule i formularze które wypełnia pacjent korzystający z telemedycyny
 • Regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną
 • E-marketing usług telemedycyny

 

Prawnik, doktor nauk prawnych, członek Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie. Jej działalność zawodowa oraz naukowa oscylują wokół prawa cywilnego, medycznego oraz prawa ochrony danych osobowych, w tym danych osobowych medycznych. Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w podmiotach publicznych, Audytor, Trener RODO, Prawnik dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, autorka ponad 40 skutecznie wdrożonych polityk ochrony danych osobowych w korporacjach medycznych oraz podmiotach administracji publicznej. Prelegent podczas licznych konferencji naukowych i komercyjnych o tematyce prawno-medycznej. Autorka publikacji naukowych, w tym książki: „Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach medycznych o zadośćuczynienie” (wyd. C.H.Beck, publikacja: marzec 2020), „Ustawa o zawodzie farmaceuty. Komentarz” [red.], Współautorka komentarza do przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w ustawach: prawo o prokuraturze, ustawa o samorządzie województwa, ustawa o samorządzie powiatowym (wyd. C.H.Beck). Obecnie praca nad komentarzem do ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi.

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, który znajduje się poniżej informacji organizacyjnych lub poprzez wypełnienie tradycyjnego formularz zgłoszeniowego dostępnej tutaj .doc .pdf i przesłanie do nas faksem 85 87 42 011 lub mailem na res@res.edu.pl

Przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej instytucji – możliwa negocjacje ceny.

UWAGA!

Przy zgłoszeniu do 10 stycznia cena za całe szkolenie to 399 zł / osobę!

SZKOLENIE W FORMIE ON-LINE

 • Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci;
 • W oparciu o  platformę szkoleniową;
 • Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem;
 • Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo.

Miejsce

SZKOLENIE ONLINE

Organizator

RES Edukacja s.c.
Telefon:
798-301-329
Email:
biuro@res.edu.pl
Strona internetowa:
www.res.edu.pl

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
  2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
  3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
  4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  (Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

  Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

  Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Białostoczek 15/35 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

  OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Głowacka i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
  • w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.