Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Szukaj Wydarzenia

Wydarzenia Search

Kwiecień 2020

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

9 kwietnia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
649zł (+VAT)

Termin: 09. kwietnia Miejsce: Warszawa Cena: 649 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl su_tabs]   GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. Wprowadzenie Czy pracownicze plany kapitałowe to powrót do przeszłości – „OFE” PPK w obecnym systemie emerytalnym. Specyfika PPK w JSFP Zasady tworzenia PPK dla JSFP Obowiązki JSFP w zakresie przystąpienia do PPK Wybór odpowiedniego usługodawcy i udokumentowanie tego procesu (www.mojeppk.pl). Wybór instytucji finansowej Podpisanie…

Dowiedz się więcej »

Najnowsze zmiany w przepisach o ocenach oddziaływania na środowisko i decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach

10 kwietnia_08:00 - 16:00
Gdańsk, Hotel Arena Expo, Marynarki Polskiej 71
Gdańsk, pomorskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 10. kwiecień Miejsce: Gdańsk Cena: 449 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel.798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Celem szkolenia jest poprawie jakości przeprowadzanych ocen oddziaływania na środowisko oraz zapewnienie zgodności prowadzonych postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z wymaganiami dyrektyw unijnych. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do urzędów gmin, starostw powiatowych, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz osób planujących realizację inwestycji budowlanych. nowe rozporządzenie o przedsięwzięciach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zmiany w ustawie OOŚ zmieniające zasady wydawania decyzji o środowiskowych…

Dowiedz się więcej »

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – warsztaty praktyczne

10 kwietnia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
549zł (+VAT)

Termin: 10. kwietnia Miejsce: Warszawa Cena: 549 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych 2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych - charakterystyka 3. Strona podmiotowa - krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wykonanie polecenia przełożonego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wina jako przesłanka odpowiedzialności - wyłączenia odpowiedzialności - zbieg podstaw odpowiedzialności 4. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - katalog kar - zasady wymiaru kary…

Dowiedz się więcej »

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – warsztaty praktyczne

10 kwietnia_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
549zł (+VAT)

Termin: 10. kwietnia Miejsce: Warszawa Cena: 549 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl 1. Pojęcie dyscypliny finansów publicznych 2. Czyny stanowiące naruszenie dyscypliny finansów publicznych - charakterystyka 3. Strona podmiotowa - krąg podmiotów odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wykonanie polecenia przełożonego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - wina jako przesłanka odpowiedzialności - wyłączenia odpowiedzialności - zbieg podstaw odpowiedzialności 4. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - katalog kar - zasady wymiaru kary…

Dowiedz się więcej »

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI – WARSZTATY – szkolenie on-line

15 kwietnia_10:00 - 13:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
199zł (+VAT)

Termin: 15. kwiecień   Cena: 199 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl     Szkolenie skierowane głównie jest do pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie archiwum zakładowego/składnicy akt, oraz do pracowników merytorycznych zdających dokumentację. Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac archiwizacyjnych: studia wstępne; rozpoznanie przynależności zespołowej; segregacja i systematyzacja; weryfikacja kategorii archiwalnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, archiwizowanie materiałów archiwalnych, archiwizowanie dokumentacji niearchiwalnej, uzupełnienie opisów dokumentacji pozostającej w archiwum zakładowym, nadawanie układu dokumentacji w zespole, inwentaryzacja, znakowanie dokumentacji (nadawanie sygnatury archiwalnej), opracowanie…

Dowiedz się więcej »

Umowy w obrocie gospodarczym

15 kwietnia_10:00 - 15:00
Olsztyn, EDUGIKA,, ul. 1 Maja 13
Olsztyn, warmińsko-mazurskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 15. kwiecień Miejsce: Olsztyn Cena: 449 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail: mrygorczuk@res.edu.pl Cel: przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia, zawierania i wykładni umów cywilnoprawnych; •nabycie przez uczestników umiejętności efektywnego redagowania zapisów umownych i ich późniejszego egzekwowania; •nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności przeprowadzenia samodzielnej, krytycznej analizy poszczególnych zapisów umownych, pod kątem ochrony interesów reprezentowanego podmiotu; •zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Korzyści: ciekawe materiały szkoleniowe przygotowane przez praktyków,  możliwość skorzystania z indywidualnych…

Dowiedz się więcej »

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

15 kwietnia_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 15. kwietnia Miejsce: Białystok  Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej ogólnych zasad tworzenia Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych a także było do przedstawicieli instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób pragnących rozwinąć wiedzę z zakresu ZFŚS. Wykład przygotowany w oparciu o praktyczne przykłady , warsztat. ZFŚS - zagadnienia wstępne 1. Działalność socjalna.…

Dowiedz się więcej »

ROZLICZANIE PROJEKTÓW UE W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 W SYSTEMIE SL 2014

15 kwietnia_10:00 - 15:00
Poznań, Ogrodowa 12 Conference Center, ul. Ogrodowa 12
Poznań, wielkopolskie 61-821
+ Google Map
445zł (+VAT)

Termin: 15. kwietnia Miejsce: Poznań Cena: 445 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Szkolenie kierowane jest do pracowników beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z UE, w szczególności do menedżerów projektów, członków zespołów projektowych oraz osób, które podejmują wiążące decyzje w imieniu beneficjenta. W szkoleniu mogą uczestniczyć m.in. pracownicy Urzędów Miast i Gmin, Starostw Powiatowych, Powiatowych Urzędów Pracy, Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, szkół, przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców. Wymagania wstępne…

Dowiedz się więcej »

Praca zdalna w dobie epidemii – szkolenie on-line

16 kwietnia_09:00 - 22 kwietnia_11:00
Szkolenie on-line Polska
199zł (+VAT)

Termin: 16 kwietnia lub 22. kwietnia Cena: 199 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Zapoznanie uczestników szkolenia z wiedzą z zakresu pracy zdalnej. Szkolenie ma charakter praktyczny. Szkolenie skierowane jest do pracodawców, specjalistów działów kadr i działów personalnych oraz innych osób zainteresowanych problematyką. I. Wprowadzenie: Praca zdalna - czym jest? II. Część merytoryczna 1. Praca zdalna - definicja 2. Zasady pracy zdalnej - Wymogi prawne - BHP - Praca zdalna a nadgodziny - Kontrola i monitorowanie -…

Dowiedz się więcej »

Najbardziej problematyczne zagadnienia w usuwaniu drzew i krzewów

16 kwietnia_10:00 - 15:00
Zamość Zamość, lubelskie Polska
449zł (+VAT)

Termin: 16. kwietnia  Miejsce: Zamość Cena: 449 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl     Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki, pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.