Ładowanie Wydarzenia

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia Search and Views Navigation

Lipiec 2020

Zajęcie pasa drogowego – Szkolenie on-line

3 lipca_10:00 - 14:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
219zł (+VAT)

Termin: 03 lipca Miejsce: Online Cena: 219 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska  tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu zajęcia pasa drogowego w kontekście ważnych decyzji: wnioski, procedury. Pracownicy jednostek samorządowych, instytucji państwowych,zarządu dróg, Projektanci organizacji ruchu, Inżynierowie drogownictwa, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy realizujący roboty w pasie drogi, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej, pełnomocnicy występujący w sprawach o zajęcie pasa drogowego. Program szkolenia 1. Definicja pasa drogowego 2. Jak poprawnie wskazać linie rozgraniczające…

Dowiedz się więcej »

Profesjonalny sekretariat w dobie pracy zdalnej – Szkolenie on-line

6 lipca_08:00 - 10:30
Szkolenie on-line Polska + Google Map
259zł(+VAT)

Termin: 6. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Celem szkolenia przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sekretariatów i kancelarii, w tym wiedzy i praktycznych wskazówek na temat czynności kancelaryjnych i archiwizacyjnych, opracowywania i wdrażania wewnętrznych procedur obowiązujących w tym zakresie oraz zasad ochrony danych osobowych. Kierownicy i pracownicy działów organizacyjnych, sekretariatów i kancelarii w urzędach, samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz pozostałych jednostkach sektora finansów publicznych, którzy są odpowiedzialni…

Dowiedz się więcej »

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno – budowalnym

6 lipca_10:00 - 15:00
Szkolenie on-line Polska + Google Map
315zł (+VAT)

Termin: 06. lipca Cena: 315 zł (+VAT) Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy planuję inwestycje budowlane wymagające uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo już są w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania takiej decyzji. Szkolenie zmierza do przyblizenia w szczególności obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy w ramach postępowania środowiskowego, trudności z jakimi może się zmierzyć w związku z udziałem społeczństwa w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Szkolenie przybliży w jaki sposób…

Dowiedz się więcej »

Ochrona środowiska w procesie inwestycyjno-budowalnym

6 lipca_10:00 - 15:00
Gdańsk, Centrum Konferencyjne Neptun, ul. Grunwaldzka 103a
Gdańsk, Polska
+ Google Map
449zł (+VAT)

Termin: 06. lipca Cena: 449 zł (+VAT) Miejsce: Gdańsk Magda Rygorczuk tel. 888 549 572 e-mail:mrygorczuk@res.edu.pl Szkolenie jest dedykowane dla przedsiębiorców z branży budowlanej, którzy planuję inwestycje budowlane wymagające uprzedniego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, albo już są w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania takiej decyzji. Szkolenie zmierza do przybliżenia w szczególności obowiązków i uprawnień przedsiębiorcy w ramach postępowania środowiskowego, trudności z jakimi może się zmierzyć w związku z udziałem społeczeństwa w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Szkolenie przybliży w…

Dowiedz się więcej »

Budżet obywatelski jako szczególna forma konsultacji.

6 lipca_10:00 - 15:00
Łódź, Cosinus, ul. Wólczańska 4A
Łódź, łódzkie 90-515 Polska
+ Google Map
429zł (+VAT)

Termin: 06. lipca Miejsce: Łódź  Cena: 429 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail: sburak@res.edu.pl Cele szkolenia: Omówimy poszczególne etapy Budżetu Obywatelskiego. Odpowiemy na pytanie, co należy do kompetencji organu stanowiącego, a co do kompetencji organu wykonawczego.  Wskażemy elementy, na które należy zwrócić uwagę podczas tworzenia regulaminu. Przedstawimy najważniejsze rozstrzygnięcia organów nadzoru i orzeczenia sądów administracyjnych. Podpowiemy, jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów. Adresaci szkolenia: Pracownicy urzędów odpowiedzialni za wdrażanie oraz kompleksową realizację procedury Budżetu Obywatelskiego, kadra zarządzająca, radni, aktywiści…

Dowiedz się więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe – szkolenie

6 lipca_10:00 - 15:00
Białystok Sala szkoleniowa ul. Przędzalniana 29., Przędzalniana 29
Białystok, podlaskie Polska
+ Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 06. lipca Miejsce: Białystok Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl su_tabs]   GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. Wprowadzenie Czy pracownicze plany kapitałowe to powrót do przeszłości – „OFE” PPK w obecnym systemie emerytalnym. Specyfika PPK w JSFP Zasady tworzenia PPK dla JSFP Obowiązki JSFP w zakresie przystąpienia do PPK Wybór odpowiedniego usługodawcy i udokumentowanie tego procesu (www.mojeppk.pl). Wybór instytucji finansowej Podpisanie…

Dowiedz się więcej »

BHP – obowiązki pracodawcy i pracownika w dobie COVID 19

7 lipca_08:00 - 10:00
Szkolenie on-line Polska
259zł (+VAT)

Termin: 7. lipca Miejsce: Szkolenie on-line Cena: 259 zł (+VAT) Sylwia Burak tel. 504 268 795 e-mail:sburak@res.edu.pl Pandemia koronawirusa w istotny sposób wpłynęła na obowiązki pracodawcy związane z bezpiecznymi i higienicznymi warunkami pracy. Pracodawca jest szczególnie zobowiązany do zapewnienia pracownikom warunków pracy, które ograniczają ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV. Pojawia się pytanie dotyczące ich legalności w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. A jak to wygląda w świetle dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości - COVID19? Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z…

Dowiedz się więcej »

Mobbing w pracy – konsekwencje i przeciwdziałanie – szkolenie online

7 lipca_09:00 - 13:00
289zł (+VAT)

Termin: 07. LIPCA  Miejsce: SZKOLENIE ONLINE Cena: 289 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl     Osoby odpowiedzialne za przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji zarówno w przedsiębiorstwach publicznych, prywatnych oraz wszystkich organów administracji publicznej, Pracownicy działów zarządzania zasobami ludzkimi (Human Resources), Członkowie komisji antymobbingowych, Kadra kierownicza w przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych.   WPROWADZENIE – DLACZEGO MÓWIMY O MOBBINGU? Definicja mobbingu w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Próba klasyfikacji kluczowych cech, kryteriów pozwalających rozpoznać zjawisko mobbingu. Czy mobber…

Dowiedz się więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe – szkolenie

7 lipca_10:00 - 15:00
Warszawa, Centrum Szkoleniowe Aleje, Aleje Jerozolimskie 51
Warszawa, Mazowieckie Polska
+ Google Map
349zł (+VAT)

Termin: 07. lipca Miejsce: Warszawa Cena: 349 zł (+VAT) Katarzyna Zajkowska tel. 798 301 781 e-mail: kzajkowska@res.edu.pl su_tabs]   GRUPA DOCELOWA: Kierownicy jednostek, główni księgowi, skarbnicy, osoby pracujące w obszarach finansowo księgowych i administracyjnych, pracownicy kadr. Wprowadzenie Czy pracownicze plany kapitałowe to powrót do przeszłości – „OFE” PPK w obecnym systemie emerytalnym. Specyfika PPK w JSFP Zasady tworzenia PPK dla JSFP Obowiązki JSFP w zakresie przystąpienia do PPK Wybór odpowiedniego usługodawcy i udokumentowanie tego procesu (www.mojeppk.pl). Wybór instytucji finansowej Podpisanie…

Dowiedz się więcej »

Poprawność językowa tekstów urzędowych – prosty język w urzędzie

8 lipca_10:00 - 15:00
Olsztyn, EDUGIKA centrum szkoleniowe, Warmińska 14/5
Olsztyn, warmińsko-mazurskie 10-545 Polska
+ Google Map
499zł (+VAT)

Termin: 8. lipca  Miejsce: Olsztyn Cena: 499 zł  (+VAT) Justyna Sokólska tel. 798 301 781 e-mail: jsokolska@res.edu.pl     Szkolenie dla urzędników administracji publicznej, w tym kadry kierowniczej urzędów. Dla wszystkich, którzy chcieliby lepiej komunikować się z odbiorcą tworzonych tekstów urzędowych. Uczestnicy po szkoleniu będą potrafili zastosować zasady prostego języka (plain language) w codziennej pracy , w tym przy tworzeniu tekstów urzędowych. Korzyści dla uczestników: Poprawa umiejętności językowych. Tworzenie tekstów zgodnych z zasadami prostego języka (plain language). Redagowanie pism bardziej…

Dowiedz się więcej »
+ Eksportuj wydarzenia

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

[recaptcha]

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1.Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
2.Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.
3.Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia jest możliwa na 5 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. Po tym terminie zostaną Państwo obciążeni kosztami w wysokości 80% ceny szkolenia.
4.Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

(Wymagane) Zapoznałem się i akceptuje ww. warunki organizacyjne oraz regulamin szkoleń

Oświadczamy, iż udział w szkoleniu organizowany przez RES Edukacja s.c. jest finansowany w minimum 70% ze środków publicznych lub samorządowych, w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.

Wyrażam zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej (.pdf) na adres mailowy osoby zgłaszającej.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017, poz.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. przy ul. Przędzalnianej 29 z siedzibą w Białymstoku. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przez jej wycofaniem

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Burak i Elwira Grygorczuk – wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą RES Edukacja – Kompleksowa organizacja szkoleń s.c. ul. Białostoczek 15/35, 15-869 Białystok, NIP: 5423316405, REGON: 380410137,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji zamówionego szkolenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
• w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego
• do momentu wycofania zgody, w przypadku gdy uczestnik szkolenia wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, Warszawa,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale wymagane do wzięcia udziału w szkoleniu, przy czym niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu.